Feestdagen van de Heilige Maagd Maria

 

 

  1 januari Hoogfeest Maria
  2 februari  Maria Lichtmis
11 februari  Lourdes en Bernadette Soubirous
20 februari Onze-Lieve-Vrouw van de Tranen
25 maart Maria Boodschap
13 mei Maria van Fatima
31 mei Maria Visitatie
27 juni O.L.V. van Altijd Durende Bijstand
16 juli Maria van de berg Karmel
15 augustus Maria Tenhemelopneming
22 augustus  Maria Koningin
  8 september  Maria-geboorte
12 september  De Heilige Naam van Maria
15 september  De Zeven Smarten van Maria
7 oktober Maria van de Rozenkrans
21 november De Presentatie van Maria
  8 december Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria
10 december  Maria van Loreto