Heiligen in de Rooms-Katholieke kerk

 

Hoe wordt iemand heilig verklaard?

Er zijn in de huidige procedure drie stappen:

  1. Eerst moet men zich in een uitzonderlijke en uiteraard positieve wijze hebben laten opmerken. Als dat erkend wordt in Rome, krijgt de persoon de titel "eerbiedwaardige".  
  2. De volgende stap is een zaligverklaring. Dat kan enkel als aan iemand een mirakel kan worden toegeschreven dat door getuigen bevestigd is. Door zijn tussenkomst zou een zieke dan vrij snel genezen geraakt zijn, op voorwaarde dat die medisch niet geholpen kon worden en dat het herstel blijvend is.
    Als de paus dat erkent, wordt iemand zalig.  
  3. Als er twee mirakelen aan iemand worden toegeschreven, kan die persoon na goedkeurend advies van de Congregatio officieel door de paus tot heilige worden verklaard of "gecanoniseerd". Hij is dan heilig voor de hele kerk. Ook andere christelijke stromingen zoals de orthodoxe, koptische of Ethiopische kerken kennen heiligen, maar die lijsten wijken vaak af van de katholieke.  
  4. De meeste mensen zullen wel weten dat het feest van een heilige gevierd wordt op zijn sterfdag, de dag dat zijn nieuwe leven bij de Heer is begonnen. De feestdagen van de heiligen zijn verspreid over het liturgisch jaar, zeker is dus dat er in ieder geval 365 heiligen zijn, één voor elke dag van het jaar. In werkelijkheid zijn er veel en veel meer heiligen, zodat er elke dag van het liturgisch jaar vaak minstens vier heiligen herdacht worden, de meeste trouwens alleen plaatselijk. Naar schatting zijn er in totaal zo’n 10.000 heiligen, die overigens niet allemaal op de officiële liturgische kalender van de kerk staan. Niet al die 10.000 heiligen zijn natuurlijk even bekend.