De Heilige naam van Maria

Feestdag: 12 september

Op 12 september 1683, de zondag onder het octaaf van Maria Geboorte, werden de Turken bij Wenen verslagen en gedwongen de belegering van die stad op te geven. Uit dankbaarheid voor deze overwinning stelde paus Innocentius XI het Naamfeest van Maria in voor de hele kerk.

Voor de naam van Maria is geleidelijk een bijzondere verering ontstaan. In sommige apocriefe verhalen wordt vermeld dat een engel haar ouders de opdracht gaf om hun kind 'Maria' te noemen. 'Maria' is overigens de vergriekste vorm van de Hebreeuwse naam 'Miriam' of 'Mariam'. De naam Maria kent vele betekenissen, waaronder: bitterheid, de zoute zee, het vruchtwater, de moederschoot van het leven, Sterre der Zee...

Op deze dag bewijzen rooms-katholieke gelovigen eer aan de heilige naam van Maria. Dit feest herinnert aan Maria's betekenis als draagster van het licht. Zij werd tot licht van vele gelovigen.