De Zeven Smarten van Maria

Feestdag: 15 september

Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Zij zong een beroemde lofzang voor God, het Magnificat ('Mijn ziel prijst hoog de Heer...'.

Op 15 september gedenkt de Katholieke Kerk de zeven smarten van Maria:

  1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, Lukas 2:25-35
  2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14
  3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51
  4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
  5. Maria staat onder Jezus' kruis (zie Stabat Mater), Johannes 19:25-27
  6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname (zie piëta)
  7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, Johannes 19:38-42

Het hart van Maria doorboord met zwaarden. In deze weken, in de voorbereiding op Pasen moge zij een voorbeeld voor ons zijn.

Nog maar een week geleden vierden wij Maria Boodschap.

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten wordt in Nederland bijzonder vereerd in Hoorn, Oud-Zevenaar, Roosendaal (kapel), Bergharen en onder de titel Besloten Tuin in Warfhuizen. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is de patrones van Slowakije, de staat Mississippi en Mola di Bari in Italië.

In Vlaanderen is ze ook bekend als Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën; in Spanje als María Santísima Dolorosa.