Discipelen/ Apostelen

 

Wie zijn de twaalf apostelen?

De oorspronkelijke twaalf discipelen/ apostelen worden in Matteüs 10,2-4 genoemd:

 1. Petrus (Simon Petrus)
 2. Andreas (broer van Simon Petrus)
 3. Bartolomeus
 4. Filippus
 5. Jakobus (de Mindere, zoon van Alfeüs)
 6. Jakobus (de Meerdere, zoon van Zebedeüs, broer van Johannes)
 7. Johannes (zoon van Zebedeüs, broer van Jakobus de Meerdere)
 8. Judas Taddeüs (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus de Mindere)
 9. Mattheüs
 10. Simon Zeloot (de Zeloot of de IJveraar)
 11. Tomas of Thomas
 12. Judas Iskariot

Nadat Judas Jezus had verraden heeft hij zelfmoord gepleegd. Door de overgebleven elf apostelen wordt Mattias aangesteld als opvolger van Judas (Hand. 1,20-26), met wie de twaalf weer compleet zijn.

Niet alle bijbelgeleerden zijn het hier mee eens en zien Mattias als een ‘ongeldig’ lid van de twaalf en menen dat in zijn plaats Paulus Gods keuze was om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.

Zo stierven de 12 apostelen

Het is de lijdenstijd, waarbij wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Vaak wordt er niet of weinig stilgestaan bij het lijden van de 12 apostelen en Paulus. Die kwamen volgens de overleveringen bijna allemaal op een brute manier om het leven.

We zetten ze hier op een rijtje:

 • Petrus: onderging de kruisdood volgens de meeste bronnen. Hij zou met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen.
 • Andreas: zou zijn gestorven aan een xvormig kruis. Wilde net als Petrus niet op de 'normale' manier worden gekruisigd.
 • Paulus: stierf door het zwaard in Rome. Paulus was Gods keuze om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.
 • Bartholomeüs zou zijn om het leven gekomen zijn nadat hij werd mishandeld, gevild, ondersteboven gekruisigd en onthoofd.
 • Filippus: zou zijn gedood in Hiërapolis, het huidige Turkije.
 • Jacobus de Meerdere: werd onthoofd door Herodes. Volgens de overlevering werd hij onthoofd. Zijn beenderen zouden begraven liggen in Santiago de Compostela.
 • Jacobus de Mindere werd op last van de Schriftgeleerden en de Farizeeën van het dak van de Tempel van Jeruzalem geworpen en met een stuk hout doodsgeslagen. 
 • Mattias: volgens de overlevering werd hij gestenigd in Jeruzalem.
 • Thomas: werkte in India en ging fel tekeer tegen de afgoderij. Afgodspriesters lieten hem hierop doden. Hij zou zijn op gloeiende platen zijn gepijnigd, waarna hij in een oven werd gegooid, waarna      hij ook nog eens werd doorstoken.
 • Mattheus: was actief in Ethiopië. Werd onthoofd door een koning die weinig moest hebben van het Evangelie.
 • Judas Taddeüs: niet te verwarren met de andere Judas (Iskariot) die Jezus verraadde: stierf in Perzië een marteldood.
 • Simon Zelotes: stierf in Perzië een marteldood.