Maria van de berg Karmel

Aylesford, Engeland (1251)

Feestdag: 16 Juli

Schoon en lieflijk als een jonge bruid verheft de oeroude berg Karmel zijn majestueueze top boven de wateren van de Middellandse Zee, als in een droom verloren ligt hij daar, samengegroeid met de ruige Galilese bergen, zijn altijd groene flanken steunend tegen de uitlopers van de bergen van Libanon. De Karmelietenorde dankt zijn naam aan deze berg Karmel. Lang geleden trok daar de profeet Elia zich terug in een grot om er te leven als kluizenaar en profeet. In de 12de eeuw ontstonden op diezelfde berg de eerste karmelietenkloosters. De monniken beschouwden Elia als hun geestelijke vader, aangezien ze geen rechtstreekse stichter konden aanwijzen. De Orde van de Karmelieten is een katholieke religieuze orde van mannen en vrouwen die, geïnspireerd door de geest van de profeet Elia en Maria, zoeken te leven in het voetspoor van Jezus Christus door middel van contemplatie, broederschap/zusterschap en dienstbaar leven temidden van de mensen

De karmelieten waren rond 1245 verdreven vanuit Israël en waren o.a. in Zuid Engeland terecht gekomen. Hun overste, Simon Stock, stond voor een onmogelijke opgave. Hij bad tot Maria en kreeg een verschijning, waarbij Maria hem beloofde dat ze de Karmelorde zou beschermen en helpen trouw te zijn aan haar roeping. Als teken van bescherming geeft ze het "Bruine Scapulier", het schouderkleed dat ook vandaag nog door de zusters en broeders van de Karmel wordt gedragen. Maria verscheen aan hem met het Bruine Scapulier in haar hand en zei tegen hem: "Mijn geliefde zoon, ontvang dit Scapulier voor jouw Orde. Het is een voorrecht voor jou en alle Karmelieten en zal jullie beschermen in tijden van gevaar". Dit was echt een grote gift en een grote belofte van de Moeder van God.

De verschijning van Heilige Maagd Maria aan Simon Stock in 1251 in Aylesford (Engeland) is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het Christendom aldaar. Simon Stock trad in de Karmelietenorde in Kent (Engeland), toen hij 40 jaar oud was. Hij had grote toewijding aan Onze Heilige Moeder. Simon Stock is beroemd geworden door de verschijning van de Moedermaagd, die hem het scapulier - het zo bekende Karmelscapulier - schonk als een buitengewoon privilege van de orde. Paus Johannes XXII bevestigde dit wonder, in de Kerk beter bekend als de ‘Bulla Sabatina’, op 23 maart 1322.

Tijdens al Haar verschijningen in Fatima benadrukte de H. Moeder herhaaldelijk de noodzaak van het dagelijks bidden van de rozenkrans, het dragen van het Bruine Scapulier van de Karmelberg en daden van eerherstel en boete.

Patrones van: De Karmelieten