Gedaanteverandering van Jezus

6 augustus

De gedaanteverandering van Jezus, ook Transfiguratie of Verheerlijking op de berg, had volgens de synoptici plaats op een (hoge) berg, volgens de traditie de Tabor. Deze theofanie wordt beschreven in alle synoptische evangeliën. Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus een berg. Volgens de traditie laat Jezus hier iets van zijn werkelijke goddelijke aard zien, door van gedaante te veranderen en gedeeltelijk het 'hemelse licht' door zijn gestalte te laten schijnen. In het oude testament wordt ook op diverse plaatsen beschreven dat God in een ontoegankelijk licht woont dat voor onbeschermde stervelingen dodelijk is. Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia die met de stralende Jezus praten. De apostelen kunnen Jezus' gedaanteverandering amper aanzien en vallen verschrikt op de grond maar plotseling zijn de twee oudtestamentische profeten verdwenen en is alles weer als voorheen. Jezus gebiedt de ontstelde apostelen aan niemand over de gebeurtenis te spreken tot na zijn verrijzenis uit de dood.

De gedaanteverandering wordt gezien als aankondiging van Jezus' verrijzenis. Het feest werd aanvankelijk gevierd als kerkwijdingsfeest van de kerk op de berg Tabor. Via verspreiding in de Oosters-orthodoxe Kerk won de viering ook aan populariteit in de Latijnse Kerk. In de 15e eeuw werd het een geboden feestdag voor katholieken, gevierd op 6 augustus.