De zeven sacramenten van de Katholieke Kerk

 

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. Drie ervan staan aan de basis van het hele christelijk leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed door de eucharistie. Deze worden de zogenaamde initiatie sacramenten genoemd.

De zeven sacramenten

  • het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof
  • door de heilige eucharistie met als belangrijk onderdeel de heilige Communie neemt iedere katholiek deel aan het leven van onze Heer en krijg je geestelijke voeding voor je geloof
  • bij het heilig vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.
  • de biecht of het sacrament van de verzoening
  • de ziekenzalving of het heilig oliesel
  • het huwelijk
  • de wijding tot diaken, priester of bisschop