Schortelwoensdag

Judas Iskariot

27 maart 2024

Schortelwoensdag, Schorselwoensdag, Heilige Woensdag, Grote woensdag, Verraaddag

Op Heilige Woensdag wordt herdacht dat Judas Iskariot naar het Sanhedrin (Joodse Hoge Raad) stapte om Jezus te verraden. Wat ging er aan vooraf? Het Sanhedrin was al van plan om Jezus voor het Pesachfeest (het Joodse feest van de bevrijding uit Egypte) uit de weg te ruimen. Het Pesachfeest moet niet verward worden met de christelijke Pasen). Dat Judas in één keer bij hun op de stoep stond met een plan om Jezus uit te leveren was mooi meegenomen. Wat dreef Judas tot zijn verraad? Judas was behoorlijk kwaad dat Maria Magdalena voor 300 zilverlingen aan balsem (nardusolie) over de voeten van Jezus gooide. Dat vond Judas een verspilling en vond het onbegrijpelijk dat Jezus dat goed vond. Dat schijnt hem er toe gebracht te hebben om Jezus op woensdag voor het Pesachfeest te verraden aan de vijandige Joodse hogepriesters. Niet met de intentie om hem te doden. Met de kennis van nu kunnen we vaststellen dat zijn plannetjes verkeerd uitpakte.

Het woord “schortelwoensdag” wordt zo genoemd omdat het klokgelui wordt opgeschort tot en met Stille Zaterdag. Muziek en klokgelui werden dus geschorst ofwel opgeschort; daar ligt de oorsprong van de naam. In orthodoxe kringen kan je op de woensdag voor Pasen het Mysterie van de Ziekenzalving ontvangen.