Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Feestdag: 29 juni

Petrus

Simon, een visser uit Galilea, was een van de eerste volgelingen van Jezus van Nazarth. Hij kreeg van hem de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord 'Petra' dat 'Rots' betekent. Christus zei tegen Simon nadat hij Jezus had erkend als de Zoon van God: "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen. Daarom wordt Petrus door de Katholieken beschouwd als de grootste apostel en de eerste paus. Alle pausen beschouwen zich als de opvolger van Petrus.

Petrus: onderging de kruisdood volgens de meeste bronnen. Hij zou met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen.

Paulus

Paulus wordt de 'Apostel der heidenen' genoemd. Oorspronkelijk heette hij Saulus.
Saul was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd hij wegens godslastering door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Hij stierf door het zwaard in Rome.