Heilige Petrus Canisius

Belijder en kerkleraar
1521 - 1597

Feestdag: wordt op 21 december gevierd (in Duitsland en volgens de Heiligenkalender van voor het Tweede Vaticaans Concilie: 27 april).

Petrus Canisius werd geboren te Nijmegen op 8 mei 1521 als Peter Kanis. Hij was de zoon van burgemeester Jacob Derickszoon Kanis en Jelis van Houweningen. Zijn moeder overleed op zijn vijfde en zijn vader op zijn drieëntwintigste.

Na zijn Latijnse school in Nijmegen, studeerde hij filosofie en theologie te Keulen en behaalde daarin de doctorsgraad. Hij studeerde ook korte tijd kerkelijk recht in Leuven. In 1543 trad hij, na een ontmoeting met de Jezuïet Pierre Lefèbre (Zalige Petrus Faber) als eerste Nederlander in bij de toen net opgerichte orde der Jezuïeten.

Petrus Canisius studeerde vervolgens in Rome en Bologna. Levend in een zeer moeilijk tijdperk in de kerkgeschiedenis heeft hij enorm veel gepresteerd. Hij stichtte te Messina het eerste Jezuïetencollege, doceerde aan verschillende universiteiten, werkte aan de uitbouw van de Jezuïetenorde in Oostenrijk, Bohemen, Beieren en Tirol, en was in Duitsland de grote strijder voor de katholieke reformatie. Hij nam deel aan het concilie van Trente en schreef belangrijke apologetische en hagiografische werken.

Zijn beroemdste catechismus is de Summa Doctrina Christianae in vraag-antwoord-vorm die in vele talen werd vertaald en ontelbare uitgaven kent. Deze Catechismus van Canisius verscheen begin mei 1555 te Wenen, in opdracht van Koning Ferdinand. Binnen de katholieke kerk werd het boek zo invloedrijk, dat 'Canisius' de soortnaam werd voor een katholieke catechismus. Van Canisius' beschrijving van de katholieke beginselen verschenen tussen 1555 en 2005 maar liefst 1115 verschillende uitgaven in 26 talen. Voor veel katholieken vormde de catechismus tot de jaren '60 van de vorige eeuw de leidraad voor het geestelijk leven van alledag.

In 1582 stichtte hij te Freiburg in Zwitserland een college. Hier bracht hij zijn laatste levensjaren door en overleed er op 21 december 1597. Een deel van zijn relieken (fragmenten van een wervel en zijn schoenen), werd naar zijn geboortestad Nijmegen (Molenstraat) overgebracht. In 1925 verklaarde paus Pius XI Canisius heilig en verhief hem wegens zijn gezaghebbende geschriften tevens tot Kerkleraar.

Met dank aan het Museum Het Valkhof / http://www.museumhetvalkhof.nl, van wie ik toestemming heb gekregen bovenstaande afbeelding van Petrus Canisius te gebruiken voor deze homepage.

Petrus Canisiusparochie
Molenstraat 37
6511 HA Nijmegen

Telefoonnummer 024 - 3226480
Emailadres petruscanisiusparochie@chello.nl

Homepage Petrus Canisiusparochie: https://www.stefanus.nl/canisiuskerk

Aanvangstijd belangrijkste zondagsviering 10.30 uur