Heilige Petrus (Simon Petrus)

 

Feestdag: 16 januari

Petrus (Grieks: Πέτρος, Petros oftewel "rots, " Aramees: Cephas; vernederlandst Sint-Pieter); ook Simon Petrus genoemd; (Galilea, geboortedatum onbekend - Rome(?), ca. 64) was in de Romeinse Tijd één van de twaalf discipelen (volgelingen) / apostelen (zendelingen) van Jezus. Hij staat in het Nieuwe Testament vaak genoemd. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is hij een heilige. Hij was één van de eerste christenen in de wereldgeschiedenis. Hoewel hij een discipel van Jezus was liet hij Jezus aan de vooravond van Diens kruisiging uiteindelijk - ondanks grote woorden - vallen door Hem drie keer te verloochenen (verraden). Evengoed verkondigde hij na Jezus' dood Diens woord.

Petrus heette oorspronkelijk Simon bar Jona. Hij was een visser die leefde bij het Meer van Tiberias. Na zijn ontmoeting met Jezus gaf die hem de nieuwe naam Petrus (eigenlijk Kefas, maar later is dit in het Grieks vertaald als Petrus).

In de Handelingen van Petrus, een geschrift dat rond het jaar 200 moet zijn geschreven, staat dat Petrus later in zijn leven in Rome is geweest en daar leider van de vroege christenen werd. Hij zou hier ook net als Jezus zijn gekruisigd, op zijn eigen verzoek met zijn hoofd naar beneden. Maar in feite is er geen bewijs dat Petrus echt in Rome is geweest.
Betekenis

Het woord Petrus betekent "rots". Je kunt het nog horen aan het woord petroleum. Dat betekent olie uit de rotsen of uit het gesteente. Vlak voordat Jezus naar de hemel ging (met Hemelvaart) gaf hij Simon (dat was de naam van de heilige die we nu onder de naam Petrus kennen) de naam Petrus. Petrus werd namelijk de eerste Paus. Jezus gaf hem de naam Rots omdat hij een Rots wilde om zijn kerk op te bouwen. Hij gaf ook de sleutels van de hemel aan Simon (Petrus). Die bewaakt volgens het christendom sindsdien de hemelpoort en beslist of iemand wordt toegelaten tot de hemel of richting hel moet.

Petrus is de naamgever van o.a. Sint-Petersburg in Rusland en van de Sint-Pietersbasiliek (Sint Pieter is de naam die katholieken aan hem geven) in Rome.
Paus?

De Rooms-Katholieke Kerk ziet Petrus als de allereerste paus. Hij zou de leider van de christenen in Rome zijn geweest, dus was hij ook bisschop van Rome. De Rooms-Katholieke Kerk zegt ook dat hij de belangrijkste apostel van Jezus was. Dit kan kloppen want als de apostelen zich voorstelden dan was Petrus altijd de eerste die dat deed en hij voerde altijd het woord voor de apostelen. In zijn tijd noemde de mensen hem geen paus, maar bisschop van Rome of patriarch. Samen met de patriarch van Antiochië en die van Alexandrië leidde hij de Kerk. Zijn opvolgers werden uiteindelijk de pausen, dus je kan hem de eerste paus noemen. In zijn tijd was hij dat echter niet.
Legende

Er is een legende die zegt dat als er ooit nog een paus komt die zich Petrus zal noemen, de wereld zal vergaan. Waar deze mythe vandaan komt is onduidelijk.