Święty Piotr (Szymon Piotr)

Święto: 16 stycznia

Piotr (gr. Πέτρος, Petros lub „skała”, aramejski: Kefas; holenderski św. Piotr); zwany także Szymonem Piotrem; (Galilea, data urodzenia nieznana – Rzym(?), ok. 64) była jednym z dwunastu uczniów (wyznawców)/apostołów (misjonarzy) Jezusa w czasach rzymskich. Wspomina się o nim wielokrotnie w Nowym Testamencie. Dla Kościoła rzymskokatolickiego jest świętym. Był jednym z pierwszych chrześcijan w historii świata. Choć był uczniem Jezusa, ostatecznie pozwolił Jezusowi upaść w przeddzień ukrzyżowania – mimo głośnych słów – wypierając się Go (zdradzając) trzykrotnie. Głosił swoje Słowo także po śmierci Jezusa.

Pierwotne imię Piotra brzmiało Szymon bar Jonasz. Był rybakiem mieszkającym w pobliżu Morza Galilejskiego. Po spotkaniu z Jezusem nadał mu nowe imię Piotr (właściwie Kefas, ale później przetłumaczone na język grecki jako Piotr).

Dzieje Piotra, dzieło, które musiało zostać napisane około 200 roku, stwierdzają, że Piotr odwiedził Rzym w późniejszym okresie swojego życia i został przywódcą tamtejszych pierwszych chrześcijan. On także zostałby tutaj ukrzyżowany, podobnie jak Jezus, ze spuszczoną głową na własną prośbę. Ale w rzeczywistości nie ma dowodów na to, że Piotr rzeczywiście odwiedził Rzym.
Oznaczający

Słowo Piotr oznacza „skałę”. Nadal można to usłyszeć w słowie ropa naftowa. Oznacza to ropę ze skał lub z podłoża skalnego. Tuż przed wstąpieniem do nieba (w czasie Wniebowstąpienia) Jezus nadał Szymonowi (tak miał na imię święty, którego dziś znamy jako Piotr) imię Piotr. Piotr został pierwszym papieżem. Jezus nazwał go Skałą, bo chciał, żeby skała zbudowała Jego Kościół. Dał także klucze do nieba Szymonowi (Piotrowi). Według chrześcijaństwa od tego czasu strzeże on bram nieba i decyduje o tym, czy ktoś zostanie przyjęty do nieba, czy też ma pójść do piekła.

Piotr jest imiennikiem m.in. Sankt Petersburga w Rosji i Bazyliki Świętego Piotra (święty Piotr to imię nadane mu przez katolików) w Rzymie.
Papież?

Kościół rzymskokatolicki postrzega Piotra jako pierwszego papieża. Mówi się, że był przywódcą chrześcijan w Rzymie, więc był także biskupem Rzymu. Kościół rzymskokatolicki również twierdzi, że był on najważniejszym apostołem Jezusa. Może to być prawdą, ponieważ kiedy apostołowie się przedstawiali, Piotr zawsze robił to pierwszy i zawsze przemawiał w ich imieniu. W jego czasach nie nazywano go papieżem, ale biskupem Rzymu lub patriarchą. Wraz z patriarchami Antiochii i Aleksandrii przewodził Kościołowi. Jego następcy ostatecznie zostali papieżami, więc można go nazwać pierwszym papieżem. Jednak w swoich czasach nim nie był.
Legenda

Istnieje legenda, która głosi, że jeśli kiedykolwiek nadejdzie kolejny papież, który nazwie siebie Piotrem, nastąpi koniec świata. Nie jest jasne, skąd wziął się ten mit.