Ziel van Christus, heilig mij
Lichaam van Christus, red mij
Bloed van Christus, vervul mij
Water uit de zijde van Christus, reinig mij
Passie van Christus, Sterk mij
O goede Jezus, verhoor mij
Verstop me in uw wonden
Sta me nooit toe U te verlaten
Van de kwade vijand, verdedige U mij
In het uur van mijn dood, roept U mij
Leidt me naar U toe
opdat ik met de Engelen en Heiligen
U mag prijzen
Tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.