Heilige Corona

160 - 177

Feestdag: 14 mei

In katholieke kringen staat een relatief onbekende heilige, Sint Corona, een vrouw die volgens de legende in de tweede eeuw de marteldood stierf, in de belangstelling als beschermheilige tegen epidemieën. Die taak kreeg ze er echter pas bij sinds de corona-crisis.

Zij werd waarschcijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Die marteldood was gruwelijk. Ze werd tussen twee neergebogen palmbomen vastgebonden: vervolgens werd het touw dat de palmbomen bijeenhield doorgesneden zodat zij door de kracht van de terugverende bomen uiteen werd gescheurd.

Patroonheilige: tegen epidemieën

Corona Gebed

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.