Heilige Filippus de apostel

Feestdag: 3 mei

Filippus was een van eersten van de twaalf apostelen van Jezus. Sommige kerkvaders namen aan dat de apostel Filippus dezelfde persoon was als de Filippus de Evangelist uit Handelingen, maar dat is niet zeker.

Hij was een van de eerste leerlingen van Jezus. Alles wat we van hem weten, komt uit de bijbel.

De apostel Filippus komt uit dezelfde plaats als Andreas: Betsaïda aan het meer van Tiberias.

Filippus was leerling van Johannes de Doper. Later zou hij in Hiërapolis (nu: Pamukkale in Turkije) hebben gepredikt, waar hij tenslotte ondersteboven werd gekruisigd en vervolgens gestenigd.

Filippus werd in 570 bijgezet in de Basiliek van de H. Twaalf Apostelen (Santi XII Apostoli).