Heilige Cecilia

Maagd en Martelares

Feestdag: 22 november

Cecilia (Latijn: Caecilia) (? – omstreeks 230) is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk.

Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia.

  • De Gens Caecilia was een plebejische gens. (De naam T. Caecilius in Livius (IV 7, comp. 6.), de patricische consulaire tribuun in 444 v.Chr., is een foute lezing van T. Cloelius.) Een lid van deze gens die geschiedenis maakte, leefde in de vijfde eeuw v.Chr. Maar de eerste van de Caecilii die het consulaat bekleedde was Lucius Caecilius Metellus Denter in 284 v.Chr. De familie van de Metelli werd vanaf toen een van de meest voorname van de staat. Net zoals de ander Romeinse families in latere tijden van de republiek, voerden zij hun oorsprong terug tot een mythisch personage, en deden zich voor als afstammelingen van Caeculus, de stichter van Praeneste, of Caecas, de gezel van Aeneas. (Festus, s. v. Caeculus.)

Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.

Dit patronaatschap is gebaseerd op een verkeerde opvatting van de antifoon van de vespers van haar feestdag, die luidt: Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli domino decantabat dicens fiat domine cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar. De verwijzing naar het orgel (organis) en de zang (cantantibus) hebben te maken met het feestgedruis op haar bruiloft. De zin wil zeggen dat zij zich "te midden van de feestmuziek" in haar hart enkel richt tot God in de hoop ook in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid (corpus immaculatum) te kunnen bewaren. Dit lukt. Ze vertelt haar echtgenoot, Valerianus, dat ze een beschermengel heeft. Valerianus komt tot inzicht en bekering. Beiden sterven vervolgens als martelaren onder een hernieuwde vlaag van christenvervolging.

Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd. Zelf was ze ook inspiratiebron van vele composities, zoals Henry Purcells hymne Hail! Bright Cecilia van 1692.

De heilige Cecilia wordt doorgaans voorgesteld met het orgel. In de Nederlanden wordt ze ook vaak met een valk afgebeeld, typisch attribuut om op haar adellijke afkomst te wijzen.

De middeleeuwse kerk van Neede was tot de reformatie aan de heilige Cecilia gewijd.