Święta Cecylia z Rzymu

Dziewica i Męczennik

Pamiątka: 22 listopada:

Znany również jako: Cecily, Cicilia, Caecilia, Celia

Cecylia jest jedną z najpopularniejszych rzymskich świętych. Rok jej urodzenia nie jest znany, ale uważa się, że zmarła około 177 r. w Rzymie. Jej ciało zostało odkryte jako nieskażone w 1599 roku, wiadomo, że jest pierwszą nieskazitelną świętą. Św. Cecylia jest pierwszą świętą, której ciało doświadczyło zjawiska nieskazitelności.

Legendy mówią, że była córką patrycjuszy rzymskich chrześcijan, którzy wydali ją za mąż za młodego szlachcica Waleriana z Zatybrza, pomimo jej pragnienia pozostania dziewicą. Nadszedł dzień, w którym miało się odbyć wesele i podczas gry na instrumentach śpiewała w sercu do samego Boga, mówiąc: „Oczyść moje serce i moje ciało, abym nie była zawstydzona”.

Kiedy po ceremonii zaślubin para udała się do komnaty weselnej, Cecilia powiedziała Walerianowi, że została zaręczona z aniołem, który zazdrośnie strzegł jej ciała; dlatego Valerian musi uważać, aby nie naruszyć jej dziewictwa. Powiedział: „Najdroższa, jeśli to prawda, pokaż mi anioła”. A Cecylia powiedziała: „Jeśli wierzysz w żywego i jedynego prawdziwego Boga i przyjmiesz wodę chrztu, wtedy ujrzysz anioła”. Walerian zgodził się i został ochrzczony. Kiedy wrócił, ujrzał Cecylię modlącą się w swojej komnacie, a obok niej anioła z płonącymi skrzydłami, trzymającego dwie korony z róż i lilii, które włożył na ich głowy, a potem zniknął. Brat Waleriana, Tyburcjusz, również się nawrócił; a po chrzcie także doświadczył wielu cudów.

Dwaj bracia, którzy byli bardzo zamożni, zaczęli pomagać rodzinom, które straciły wsparcie przez męczeństwo ojców, małżonków i synów; dopilnowali pochówku chrześcijan i nieustannie stawiali czoła temu samemu losowi, co te ofiary. W tamtych czasach w Rzymie bycie chrześcijaninem było bardzo niebezpieczne. Zostali aresztowani i postawieni przed prefektem Almachiusem, a kiedy odmówili złożenia bogom ofiary, zostali straceni mieczem. Cecilia pochowała ich w swojej willi na Apprian Way i została za to aresztowana. Pomimo tego, że rzymski prefekt próbował nakłonić ją do bardziej „poprawnego politycznie” zachowania, Cecilia odmówiła poddania się. Po nieudanej próbie uduszenia jej w gorącej kąpieli we własnym domu, wysłano kata, aby ją ściął.

Skazana na uduszenie we własnej łazience, Cecilia przeżyła. Trzy próby ścięcia jej śmiertelnie rannej głowy, ale nie zabiły jej natychmiast. Przez następne trzy dni leżała w bólu, śpiewając pieśni chwały dla Boga i pocieszając się świętą muzyką, gdy jej przyjaciele przychodzili szukać jej ostatecznego błogosławieństwa. W końcu zmarła, trzy dni po tym, jak miecz nie zdołał jej ściąć, ani razu nie porzuciła wiary w Chrystusa. Jej grób odkryto w 817 roku, a jej ciało przeniesiono do kościoła św. Cecylii w Rzymie; grób został otwarty, a jej ciało zostało odkryte w 1599 r., wiadomo, że jest pierwszą nieskazitelną świętą.

Kanonizowany: Nieznany

Patron: Muzyki Kościelnej i Niewidomych.

MODLITWA DO ŚW. CECYLII

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!
Amen.

LITANIA DO ŚW. CECYLII

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Cecylio, roztropna dziewico,
Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości,
Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego,
Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa,
Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania prawdziwego Kościoła,
Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku,
Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic,
Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami,
Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa,
Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki,
Święta Cecylio, pocieszenie strapionych,
Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają,
Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej
Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych
Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i studentów,
Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico,
która przelałaś krew swoja w obronie wiary w Jezusa Chrystusa,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Bóg wywyższył świętą Cecylię,
I chwałą ukoronował jej cnoty.
Módlmy się:
O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy mogli Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków.
Amen.