De Heilige Apostel Andreas

Feestdag: 30 november

Andreas werd geboren in het jaar 5 na Christus in Galilea, Israël. Andreas was één van de twaalf apostelen van Jezus Christus. De Griekse eigennaam betekent “mannelijk, manhaftig, dapper”.

Andreas was de oudere broer van Simon Petrus. De broers zijn afkomstig uit het plaatsje Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea, de noordelijke provincie van Palestina. Bethsaïda was een vissersplaats en Andreas en Petrus waren dan ook visser van beroep. Rond het jaar dertig had Andreas zich aangesloten.

Volgens de overlevering heeft hij na het Pinksterfeest het Evangelie verkondigd in Klein-Azie en in de Donaulanden. Ten tijde van de regeringsperiode van keizer Nero werd Andreas door de stadhouder Ageas gearresteerd. Hij werd gedwongen aan de goden te offeren, maar Andreas hield standvastig vol en bleef weigeren. Daarop sprak de christenhater over hem het doodsoordeel uit.

Op 30 november in het jaar 60 na Christusin in Patras, Griekenland is hij aan een X-vormig kruis gestorven. Uit liefde voor zijn Heer wilde hij namelijk niet op dezelfde wijze gekruisigd worden als Jezus. We noemen een X-vormig kruis daarom een Andreaskruis. We komen het Andreaskruis tegen in het wapen van Amsterdam en bij spoorwegovergangen. 

In de 4e eeuw werden zijn relieken overgebracht naar Constantinopel. Nu liggen ze in Amalfi in Italië. In de jaren zestig werd een groot gedeelte van de relieken van de heilige en van zijn kruis aan de Griekse kerk teruggeven. In de stad Patras werd een kerk gebouwd om de relieken te bewaren.

De basiliek Sant'Andrea delle Fratte is een 17e-eeuwse basiliek in Rome, gewijd aan de heilige apostel Andreas.

Sint Andreas is de patroonheilige van onder andere Schotland, Rusland en Griekenland.