Heilige Agnes van Assisi

1197 - 1253

Feestdag: 16 november

De heilige Agnes van Assisi werd geboren 1197 in Assisi, Italië. Ze was een dochter van graaf Favorino Scifi en haar moeder de zalige Hortulana.

Agnes was een jongere zus van de heilige Clare van Assisi, de abdis van de arme dames. Haar heilige moeder, de zalige Hortulana, behoorde tot de adellijke familie van de Fiumi, en haar neef Rufino was een van de gevierde 'drie metgezellen' van  de heilige Franciscus. Agnes was een mooie meid. Als een klein meisje stond ze al bekend als gevoelig, zachtaardig, biddend en vriendelijk. Clara hoorde de heilige Franciscus van Assisi prediken in de straten van Assisi over zijn nieuwe bedelorde en was ontroerd door zijn woorden. Toen ze ongeveer 13 jaar oud was, weigerde ze het huwelijk en verklaarde ze dat ze geen echtgenoot dan Jezus Christus kon hebben.

Haar familie probeerde haar met dwang terug naar huis te laten brengen. Toen ridders haar wilden meesleuren, werd haar lichaam zo zwaar, dat de ridders haar moeten laten waar ze was. Haar oom Monaldo wou haar slaan, maar werd tijdelijk verlamd. Haar familie liet Clara en Agnes toen maar met rust. In 1221 vroeg een groep vrouwelijke benedictijnen uit Monticelli om arme klaren te worden. De heilige Franciscus duidde Agnes aan als hun abdis. Agnes schreef hoezeer zij Clara en andere nonnen van San Damiano miste en nadat zij een aantal andere kloosters van de arme klaren in Noord-Italië werd Agnes tenslotte in 1253 teruggeroepen, toen Clara stervende was. Agnes zou Clara drie maanden later opvolgen. Agnes overleed op 16 november 1253 in Assisi, Italië

Agnes werd in 1753 door paus Benedictus XIV heilig verklaard.