Aartsengelen (Heilige)

  

Feestdag Heilige Michael, Gabriel en Raphael: 29 september

Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. De Aartsengelen zijn net als onze Beschermengelen altijd om ons heen actief.

Het zijn geestelijke wezens vol Liefde, Vreugde en Licht.

Zeven aartsengelen:

De christelijke engelenleer is niet alleen schatplichtig aan de bijbelse geschriften maar ook aan joodse apocriefe boeken. Zo vormt het Boek van Henoch een belangrijke bron. Daarin wordt duidelijk gesteld dat er zeven aartsengelen zijn. Alle zeven worden zij zelfs met naam genoemd:
Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Chamuël, Jofiël en Zadkiël.

De voornaamste aartsengelen zijn echter:

Michaël

 

GabriëlRafaël

 

Uriël 

 

De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar (de naam van) God.