Zegeningen en voordelen van de rozenkrans

Zegening van de Rozenkrans

1 . Zondaars worden vergeven.
2 . Zielen die dorsten worden verfrist.
3 . Van degenen die geketend zijn, worden hun banden verbroken.
4 . Zij die huilen vinden geluk
5 . Wie in de verleiding komt, vindt vrede.
6 . De armen vinden hulp.
7 . Religieuzen zijn hervormd.
8 . Degenen die onwetend zijn, worden geïnstrueerd.
9 . De levenden leren trots te overwinnen.
10 . De pijn van de doden (de Heilige Zielen) wordt verlicht door kiesrecht.


Voordelen van de Rozenkrans

1 . Het geeft ons geleidelijk een volmaakte kennis van Jezus Christus.
2 . Het zuivert onze ziel en wast de zonde weg.
3 . Het geeft ons de overwinning over al onze vijanden.
4 . Het maakt het gemakkelijk voor ons om deugd te beoefenen.
5 . Het zet ons in vuur en vlam met liefde voor Onze Lieve Heer.
6 . Het verrijkt ons met genaden en verdiensten.
7 . Het voorziet ons van wat nodig is om al onze schulden aan God en onze medemensen te betalen; en ten slotte verkrijgt het allerlei genaden voor ons van Almachtige God.