Heilige Vincent de Paul

1581 - 1660

Feestdag: 27 september

Ook bekend als: Vincent de Paul, Vincentius à Paolo

Je komt de in Lourdes overal tegen: beelden van heiligen. Op de eerste plaats natuurlijk de afbeeldingen van Maria en Bernadette. Maar ook tal van andere heiligen, zoals Vincentius á Paulo. Hij is eigenlijk in Lourdes heel goed op zijn plek, want Vincentius á Paulo (ook wel Vincent de Paul genoemd) is bij uitstek de heilige van de armen en de zieken. Hij stichtte twee congregaties die zich met armen- en ziekenzorg bezighouden en ook de vele Vincentiusverenigingen zijn niet voor niets naar hem vernoemd. In Lourdes heeft Vincentius dan ook een ereplaats in de corona rond de esplanade. Wie met het gezicht naar de basilieken gericht staat, kan het beeld van de heilige Vincentius aan zijn linkerhand ontdekken. In een hem typerende houding: hij geeft een hongerig kind een stuk brood.

Vincentius werd op 24 april 1580 geboren in Les Landes, een moerasgebied in zuidwest Frankrijk. Op de heel jonge leeftijd van 20 jaar werd hu in 1600 tot priester gewijd. Zijn hart lag bij de zielzorg en hij werd aanvankelijk naar een arme buitenwijk van Parijs gestuurd. Later werd ‘monsieur Vincent’ bij de koninklijke galeien benoemd tot aalmoezenier van de galeiboeven. Dat was nou niet direct het publiek dat op zalvende preken zat te wachten en dus hield Vincentius zich vooral bezig met het inzamelen van kleding en voedsel voor de mannen. Ook ijverde hij voor een humane behandeling van de gevangenen. Toen hij dat letterlijk in praktijk bracht door op een dag de roei- riemen van een van hen over te nemen, werd hij prompt ontslagen.

Vincentius werd overgeplaatst naar een afgelegen dorp op het Franse platteland en zag daar hoe arm de bevolking was: zowel geestelijk als materieel. Samen met een aantal priesters begon hij met het houden van geestelijke oefeningen. Waar mogelijk verleenden ze ook materiële steun. Daaruit ontstond in 1625 een priestercongregatie die genoemd werd naar het klooster Saint Lazare in Parijs: de lazaristen. Een paar jaar later stichtte hij met de weduwe Louise de Marillac een vrouwencongregatie: de dochters van liefde. Deze werden vooral bekend vanwege hun breed uitstaande vleugelkappen. ,,Uw klooster is de ziekenkamer,” zei Vincentius tegen hen.

Een andere reden waarom Vincentius en de dochters van liefde een relatie met Lourdes hebben is een van hun beroemdste 19e eeuwse zusters: Catharina Labouré. Zij had onder meer visioenen van Vincentius, maar kreeg later in het klooster van haar congregatie in Parijs ook een beroemd geworden Mariaverschijning. Maria gaf haar bij die gelegenheid de opdracht een medaille te laten maken. Van deze Wonderdadige Medaille’ zijn er inmiddels wereldwijd miljarden verspreid. Ook in Lourdes zijn ze overal te koop. En Vincentius? Die bleef zich zijn leven lang inzetten voor de armen, de wezen en de zieken.

Op 27 september 1660, 80 jaar oud, is hij te Parijs gestorven en daar begraven in het klooster van de H. Lazarus. Vincentius werd in 1729 zalig en in 1737 heilig verklaard.

Patroon van: Liefdadigheidsinstellingen, wezen en gevangenen.

De beschrijving van deze heilige, Vincentius à Paulo, is overgenomen uit het blad Lourdes, nummer 2 juli 2006, uitgave van de stichting "Stemmen uit Lourdes", met toestemming van de Hoofdredacteur. Hiervoor mijn dank.

Webmaster: Leo de Bondt