Vierde zondag van de veertigdagentijd

“Laetare”

10 maart 2024

Vanouds heet deze Zondag “Laetare”, Mid-vasten, Pasen komt in zicht.
We mogen al zien dat iets van het licht van Pasen doorbreekt.
De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van Heer.
Hij zingt over het verlangen naar vrede en rust.
Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven.
Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.