Tweede zondag van de veertigdagentijd

25 februari 2024

Transformatie, opoffering, vertrouwen en verandering komen duidelijk naar voren in de eerste lezing uit Genesis voor de tweede zondag van de Vasten. Abraham moest veel vertrouwen bieden (en toen zijn vrouw over alle nakomelingen hoorde, wat dacht zij daar zij kinderloos was?) Maar zijn vertrouwen is niet zonder twijfel. Daarom vroeg hij om bewijs als beloning voor zijn vertrouwen. “O Heer God, vroeg hij, hoe kan ik weten dat ik het land zal bezitten?” Hij had meer bewijs nodig dat zijn vertrouwen gerechtvaardigd was.

Hij zag een grote pan met vuur en dieren die in stukken werden gesneden en in het vuur werden gestoken. ‘Bij die gelegenheid sloot de Heer een verbond met Abraham.’ We moeten opmerken dat dit teken iets was dat hij kon waarderen. Verbonden zoals die welke God met Abraham sloot, waren sterk en onbreekbaar. Abraham kon absoluut op Gods belofte vertrouwen.

Jezus vertelt ons via Paulus dat hij ons zal transformeren – ons lichaam zal veranderen om zich aan te passen aan het zijne. In het evangelie zijn de apostelen getuige van de transfiguratie van Jezus. Deze veranderingen en vele andere wonderen vonden plaats in de Schrift en vinden ook in ons plaats. Meestal is dit voor ons niet zichtbaar. Als we Gods aanwezigheid voelen, is dat van voorbijgaande aard; toch vindt er transformatie plaats. Als we ergens voor bidden, is het vaak al gebeurd en zijn we ons er niet meteen van bewust. Abraham begreep beslist niet dat hij inderdaad nakomelingen zou krijgen als sterren aan de hemel.

Ik had ooit een leerling die vroeg waarom ik haar niet mocht. Ik lieg en zei dat ik dat deed. Ik heb hierover gebeden. Toen begon ik te doen alsof ik haar leuk vond. En kort daarna ontdekte ik dat ik dat deed. Ik merkte dat de andere studenten ook naar haar toe veranderden. God had mijn gebed verhoord en mij veranderd voordat ik het zelfs maar besefte.

Laten we dus, net als Abraham, vertrouwen op vragen. Ons verlangen om te vertrouwen kan veranderen in geloof en misschien zullen ook wij de sterren in ons leven gaan tellen. Laten we het licht volgen vanuit de duisternis naar de verlossing. Laten we trouw blijven ondanks moeilijkheden.