Trinitatis (Drievuldigheidszondag)

26 mei 2024

Trinitatis, afgeleid van het latijnse woord: trinitas, of Drievuldigheidszondag, is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke personen.

Het was paus Johannes XXII (1316-1334) die bepaalde dat op de eerste zondag na Pinksteren het feest van de Heilige Drie-eenheid in de hele Kerk gevierd moest worden.

Drieënheid: Vader, Zoon en heilige Geest

Net als de islam en het jodendom is het christelijk geloof monotheïstisch: het geloof in één opperwezen. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende manieren aan de mensen zien. Dit wordt aangeduid met Drie-eenheid, of drieëne God:
- God de Vader
- God de Zoon (Jezus Christus)
- God de heilige Geest