The Passion 2022

The Passion vindt plaats op Witte Donderdag, 14 april 2022, in het centrum van Doetinchem.

Deze BN’ers doen mee aan The Passion 2022

Acteur Soy Kroon vervult de rol van Jezus, presentator Dennis Weening te zien als Judas, Maria wordt gespeeld door actrice Noortje Herlaar, acteur Sabri Saad El-Hamus speelt de rol van Pontius Pilatus en acteur Thomas Cammaert is te zien als Petrus.

 

(Viae Crucis exercitium)

 

Eerste Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

O God U zie ons aan in uw liefde; U wilt tot ons spreken in barmhartigheid.
Wilt U daarom het roepen horen van allen die veroordeeld worden.
Here God luister naar hen die klagen. U hebt toch ook hen geschapen?
Geef ons de genade van uw Zoon.
Hij werd veroordeeld, opdat wij zouden leven: Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Tweede Statie: Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

Vader, Waar wij ook kijken: we zien onrecht en geweld om ons heen.
En ook wat wijzelf doen verduistert uw Naam.
Wij bidden U dat ons leven een keer neemt en dat wij door het kruis van Jezus kracht ontvangen om in uw spoor te leven.
Opdat wij mens zijn gaande achter Jezus uw Zoon.
Nu en elke dag van ons leven.
Amen.


Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Eeuwige God,
Mensen die gevallen zijn, wilt U oprichten.
Wie aarzelt wilt U uitdagen om het erop te wagen.
Uw Zoon hebt U geroepen om op te staan.
Til ook ons op. Zodat we uit ons gedeukte bestaan treden.
Schenk ons de Geest van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Amen.
 

Vierde Statie: Jezus ontmoet Zijn bedroefde MoederHeer onze God,
zie toch neer op alle mensen die opzien naar uw Zoon, Jezus Christus;
zie ook neer op al die moeders, die lijden om hun kind; erbarm U over hen die in de schaduw leven: daar waar geen hoop meer is, alleen nog maar wanhoop.
Zie hen toch aan...opdat zij getroost worden.
Amen.

Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragenO God,
mens te zijn: medemens, zo wilt U dat we zijn.
Ieder is waardevol, een kind van U.
Help ons vandaag met open ogen mensen te beschermen waar dat nodig is;
help ons waardig mens te zijn en zó verder te leven in de Geest van Jezus Christus uw Zoon, onze Heer.
Amen.
 
Zesde Statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus afGod, Wij danken U voor al die mensen, kennissen, hulpverleners die van alles doen om het lijden van mensen te verlichten.

Maar ondanks al die betrokkenheid en medeleven is er de afstand.
De afstand die maakt dat mensen zich alleen voelen.
Geef dat er mensen zijn die bruggen slaan om die eenzaamheid te verlichten.
Amen.

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

O God, Wij zien deze mens, die gevallen is en tot het uiterste ging.
Hij die van U is en tegelijk ook zo dichtbij ons.
U bent aanwezig in hem.
Open dan onze ogen voor allen die net als Hij vallen en niet meer kunnen opstaan.
Maak ons één met hen en houdt ons op zijn goede weg.
Laten we daarbij eensgezind mogen zijn en diep verbonden met elkaar.
Door Jezus Christus onze Heer,
Amen.

Achtste Statie: Jezus spreekt tot de vrouwen van JeruzalemO God, die als een moeder troosten kan.
Hoe zeer kan de pijn van ons leven ons beletten om te zien hoe anderen lijden.
Wij bidden U: verlos ons van onszelf.
Breng ons bij de kern van het lijden van Jezus.
Geef ons ondanks alles de moed, groot te zijn van hart en handen.
Voor allen die geknakt zijn door het leven.
Amen.

Negende Statie: Jezus valt voor de derde keer

O God, Drie maal gevallen.
Tot in het uiterste deelt U onze menselijke uitputting en vernedering.
En toch: U geeft kracht aan wie lamgeslagen werd.
 biedt hoop aan wie moedeloos is en wilt warmte geven aan wie koud werd door het leven.
Draag ons in uw liefde, zodat wij niet vallen.
En groeien in geloof, hoop en liefde:
en wij mensen worden naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus.
Amen.

Tiende Statie: Jezus wordt ontdaan van zijn kleren en krijgt gal en azijn te drinkenGrote God,
wil mij kennen in mijn naaktheid, wil mij ontmoeten in mijn schuld, wil dicht bij mij zijn.
daar waar de diepste ontluistering is van mijn bestaan.
Wil mij vangen in uw trouw wanneer mijn armen te kort zijn en mijn tijd van leven voorbij is.
Dat hoop en bid ik om Jezus' wil.
Amen.

Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Levende God,
Aan het kruis werd Hij, uw beminde aan handen en voeten genageld.
Maar ook bespot en gemarteld. Afgeschreven.
Wees dan bij allen die afgeschreven werden en voor wie geen hoop meer is.
Voor wie de toekomst vervlogen is. Laat o Levende God het lijden van uw Zoon hen kracht geven.
En laat het ons opwekken om hem te volgen.
Amen.

Twaalfde Statie: Jezus sterft aan het Kruis

O God U bent een God van het leven.
Want dwars door de ongerijmdheid van het sterven van Jezus, doorbreekt U het zinloze van lijden en dood.
U baant de weg opdat de Geest van Jezus ons kan bezielen.
Bevrijd ons uit het donker van onze schuld.
Opdat wij mogen leven in Zijn licht.
Amen.

Dertiende Statie: Jesus wordt van het Kruis gehaald en aan Zijn Moeder gegeven

God, Vader van Jezus Christus, die ook onze Vader wil zijn.
"Het is volbracht",
Maar dit leven kan voor U geen einde hebben.
Want deze liefde is zo oneindig, dit mens-zijn zo volledig, dat het uw instemming heeft.
Wil dan ook ons behoeden en binden aan Hem, die U toonde aan mensen,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Veertiende Statie: Jesus wordt in het graf gelegd

God, eeuwige God,
Zoals Jezus Christus onder ons is gekomen in doeken, is Hij ook weer gegaan in het graf. U hebt de macht van de dood en het verderf gebroken.
Geef ons het vertrouwen dat uw leven er voor allen is die U volgen.
Door Jezus Christus onze Heer,
Amen.

Vijftiende Statie: Jezus verrijst uit het graf

O God, Nu mogen wij leven met een nieuwe horizon.
Geef dat we ons oude leven achter mogen laten
en het nieuwe uit uw handen mogen ontvangen door uw Zoon Jezus Christus,
die ons heeft leren bidden: Onze Vader .....
Amen.

Deze prachtige afbeeldingen van de Kruisweg zijn ons ter beschikking gesteld door Gilbert Olivier, waarvoor onze dank.