Verschijningen van de Moeder Gods in Sievernich (Duitsland)


Wordt Mijn levende Rozenkrans
Ontmoeting met Manuela Strack

In de kleine parochie van Johannes de Doper te Vettweisz - Sievernich, in het diocees Aken vindt, sinds 7 augustus 2000, een gebedsbijeenkomst plaats die de naam draagt: "De blauwe Gebedsoase". Opdracht voor deze gebedsgroep is door de Moeder Gods gegeven aan Manuela Strack. Manuela is 38 jaar (geboren op 13 april 1967). Zij is in 1993 gehuwd en in 1996 moeder geworden van een zoontje. Zij woont in Duren.

Als Manuela 12 jaar is gaat ze met haar ouders op bedevaart naar Banneux. Buiten, naast het grote kerkgebouw (met de glazen wand) gezeten, ziet ze een Mariabeeld. Het is geheel wit en staat op een wolk. Het is zo mooi dat ze er wel een half uur naar blijft kijken. Het is niet de afbeelding van O.L.Vrouw -Maagd der Armen- van Banneux.
Als ze jaren later weer in Banneux is kan ze het mooie beeld niet meer terugvinden en bij navraag blijkt dat er nooit een dergelijk beeld in Banneux gestaan heeft. Hieruit besluit ze dat het een verschijning of een visioen geweest moet zijn, of schoon ze daar eerder nooit aan gedacht had.

Om u enigszins in te lichten over de gebeurtenissen in Sievernich treft u hieronder een resumé aan van het onderhoud dat Manuela welwillend toestond aan de Heer Christian Parmantier, medewerker van Stella Maris, en dat in de uitgaven van april en mei 2005 gepubliceerd werd:

 1

 • P(armentier): "Manuela, heb je nog andere tekenen gehad?"
 • M(anuela): "Ja, in 1996, toen ik het niet verwachtte, is de Moeder Gods enkele keren aan mij verschenen in de kleine tuin achter ons huis. Zij heeft enkele keren tot mij gesproken, bij tussenpozen. Daarna, toen ik bad voor een icoon in onze woonkamer, heeft Ze met mij gesproken over een zending die ik te vervullen zou hebben."
 • P. "Heb je deze eerste bezoeken van de Moeder Gods genoteerd?"
 • M. "Neen, het waren privé-gesprekken van enkele minuten, een persoonlijke voorbereiding."
 • P. "Hoe heb je gereageerd; was je verbaasd?"
 • M. "Ik was erg gelukkig en vol van vreugde, die in mij blijft."
 • P. "Heb je er met je ouders over gesproken?"
 • M. "Ja, ondanks een kleine vrees in het begin. Daarna heb ik er met mijn man over gesproken. Hij heeft zelf een teken gekregen als bevestiging van deze waarheid. Een geschenk van de Hemel voor ons."
 • P. "Wat was tenslotte de bedoeling van deze bezoeken aan huis?"
 • M. "Op 8 juni 2000, dus na mijn huwelijk en de geboorte van onze zoon, bad ik thuis voor een afbeelding van de Zwarte Madonna van Einsiedeln, toen ik een eerste oproep van de H. Maagd heb ontvangen om een gebedsgroep op te richten onder leiding van een priester. Plotseling hoorde ik een heldere, duidelijke en hartelijke stem die zei: "Dierbare kinderen, Ik groet jullie en zegen jullie in de naam van Mijn goddelijke Zoon Jezus Christus. Hij bemint jullie, verleent jullie eeuwig heil en geeft jullie Zijn zegen. Het is in Zijn Naam dat Ik tot jullie kom. Dierbare kinderen, verenigt je om samen te bidden. Ik heb ieder van jullie geroepen. Roepen jullie je broeders in naam van Mijn goddelijke Zoon. Wordt levende parels van Mijn Rozenkrans.Dit is mijn liefste wens. Wordt Mijn Rozenkrans! Iedere Kleine parel is belangrijk en, samen verbonden, vormen zij een krachtig gebed. Ik roep jullie, ieder echter beslist zelf of hij Mijn oproep wil volgen. Deze vrije beslissing wil Mijn goddelijke Zoon van jullie. Uit liefde voor Hem moet u een besluit nemen. Wilt u voor Mij een levende Rozenkrans worden? Ik ben Maria, de Onbevlekte."
  Ten aanzien van mijn besluiteloosheid en mijn uitvluchten is de Onbevlekte mij op 3 juli opnieuw komen bezoeken en op 25 juli een derde maal, steeds thuis.

 2

 • P. "En was je tenslotte bereid om te antwoorden?" 
 • M. "Door de visioenen werd mij alle raad gegeven. De Moeder van God verlangt allereerst de stichting van een gebedsgroep, die in een kerk zou samenkomen onder leiding van een priester. In deze kerk zou zich een beeld van O.L. Vrouw van Fatima bevinden. Dit zou voor mij het teken zijn, dat ik daar moest blijven. Het was bovendien nodig dat de priester en de gebedsgroep zich onder de bescherming van de Kerk en van het Fatimabeeld stelden. De Moeder Gods wilde uitdrukkelijk dat haar verschijningen door de Katholieke Kerk begeleid werden en niet buiten de Kerk zouden staan. Ze verlangde ook van mij, dat ik leef in gehoorzaamheid aan de Kerk en aan een geestelijke leidsman. Ik merk op dat de Moeder Gods mij stap voor stap leidt. In mijn parochiekerk is er een prachtig Mariabeeld, maar het is niet dat van Fatima. Eén van mijn vriendinnen kende een priester die in zijn kerk een Fatimabeeld had. Zij heeft een afspraak met de priester voorbereid en bracht mij naar de kerk van Sievernich. En inderdaad bevindt zich links van de hoofdingang een kleine kapel die is toegewijd aan O.L. Vrouw van Fatima."
 • P. "Hoe is de ontmoeting met de geestelijkheid geweest?"
 • M. "Alles is zeer goed gegaan. De priesters waren open en welwillend wat betreft het komen bidden in de kerk van Sievernich.
 • P. "Je hebt dus spoedig met de gebedsgroep kunnen beginnen?"
 • M. "Ja, op 7 augustus 2000. We waren niet eens met tien personen, de pastoor inbegrepen. Maar, terwijl we baden, voelde ik eerst een grote warmte en, in het bijzijn van alle aanwezigen, is de Moeder Gods aan mij verschenen. Ze was geheel in het wit met op haar borst een rood hart dat met een kroon van doornen omgeven was. Zij straalde een en al lieflijkheid uit. Aan haar zijden zag ik zuilen gemaakt van witte rozen. Achter haar was een groot ovaal licht. Ik zag haar aan de linkerzijde van het altaar. Ze kwam naar mij toe en zei: "Ik groet en zegen jullie, Mijn kinderen. Ik ben Maria, de Onbevlekte, Maria, de Moeder van God. Ik kom tot jullie in opdracht van Mijn goddelijke Zoon. Voelen jullie Mijn aanwezigheid niet heel nabij? Ik verheug Mij dat jullie, Mijn parels van de Rozenkrans, deel uitmaken van "de blauwe Gebedsoase". Ook Ik ben geheel daarin aanwezig. Jullie zijn nu nog met weinigen, maar Mijn echo weerklinkt door heel de wereld en spoedig, Mijn kinderen, zullen jullie talrijke rozenkransen vormen. Jullie stralen, omdat Ik in jullie ben, in jullie de rozen van Mijn Rozenkrans. Bidt en hebt medelijden met Mijn kinderen, vooral met hen die de weg naar Mijn goddelijke Zoon niet vinden. Weest barmhartig, zoals mijn Zoon het is. Mijn komst is alleen voor de Kerk bedoeld. Wat gebroken en in vervallen toestand is, kom Ik herstellen in naam van Mijn goddelijke Zoon. Mijn gezang, Mijn kinderen, dringt tot jullie door, tot in jullie zielen. Ik wieg jullie in Mijn Onbevlekt Hart. Dompel je er in onder en wees een afbeelding van Mijn Hart. De Moeder gaat de goddelijke Zoon vooraf. In de wereld heerst de grote geloofsafval; maar, Mijn kinderen, Ik roep de mijnen, zoals Ik jullie dagelijks roep. Weest waakzaam en bidt de parels van genaden. Opent je hart voor Mij en Mijn Hart zal evenzo open zijn voor jullie."
  De priester en alle aanwezigen van de gebedsgroep merkten de aanwezigheid van de Moeder Gods en namen de gebeurtenis aan.
 • P. "En in het vervolg; wat zie je in je visioenen?"
 • M. "Een zeer mooie Vrouw, die met geen enkel ander schepsel op aarde te vergelijken is. Ik zie de Moeder van God, die naar mij toekomt als de Onbevlekte Maagd. In het algemeen is Zij geheel in het wit gekleed, met een lange witte sluier die met goudborduursel is versierd; deze dient Haar als mantel. Zij draagt een gouden ketting om de hals en op Haar hoofd een gouden kroon die uit acht delen van ieder drie bladen is samengesteld. Ieder blad van de kroon is met een blauwe diamant verfraaid. De Maagd Maria heeft mij gezegd dat zij een grote vreugde voelde, toen Zij deze kroon als geschenk van Haar Zoon Jezus ontving. De kroon stelt de Almacht van de Heilige Drie-eenheid voor. Maria heeft lange bruinzwarte haren die deels door haar sluier bedekt zijn. Haar ogen zijn blauw. Meestal staat Zij met blote voeten op een witte wolk of op nevel. Op iedere voet is een gouden roos. In Haar handen heeft Zij een rozenkrans, die bijna altijd uit witte rozen bestaat. Sinds de herfst van 2003 verschijnt Maria met het Scapulier van de Karmel. Zij beveelt ons deze aan: "Het is een heilig beschermend kleed om je hart vlekkeloos te bewaren." Sindsdien hebben velen besloten dit scapulier te dragen."

 

3

 • P. "Ontvang je alleen maar Boodschappen van de Moeder Gods?"
 • M. "De belangrijkste Boodschappen komen van de H. Maagd. Engelen vergezellen Haar. Zij komen bidden, maar soms zeggen ze ook enige woorden.
  In de kerk van Sievernich heb ik de engel van "De Boodschap" gezien, de H. Engel Gabriël die door een ster begeleid werd. Een prachtige verschijning! Een andere keer heb ik heel mooie, stralende, verheerlijkte Heiligen gezien. Ik kan ze niet anders beschrijven. Ik kende ze niet allemaal, zoals bijv. de H. Robertus Bellarminus, de heilige van de Catechismus. Later, in mijn gebed, heb ik vernomen wie zij waren. Ook Zr. Faustina, Myriam van Abellin, de H. Pater Pio van Pietrelcina, de H. Charbel Makhlouf, de H. Josaphat, de H. Dominicus Savio --zijn allemaal aan mij verschenen in de kerk van Sievernich. Meerdere heiligen hebben ook Boodschappen gegeven. Paus Pius XII begeleidt mij op een heel bijzondere manier. Ik heb dikwijls de gelegenheid hem in Sievernich te zien. Pius XII zegt dat hij de beschermheer is van deze kerk. De H. Teresa van Avila neemt ook een belangrijke plaats in; zij geeft mij kostbare raadgevingen."
 • P. "Spreekt Jezus ook tot je?"
  M. "Jezus, heb ik niet vaak gezien. Hij is als kind verschenen op de arm van Zijn Moeder. En op 15 mei 2003, dag van eeuwigdurende aanbidding in de parochie van Sievernich, kwam Jezus uit de H. Eucharistie naar mij toe als Barmhartige Verlosser. Hij is niet te beschrijven. Hij is wonderbaar, zuiver, vol warmte en majestueus. Hij is de Liefde Zelf. De Boodschap die Hij gaf is zeer belangrijk. Hij vraagt meer aanbidding van het Allerheiligste."
 • P. "Manuela, heb je ook visioenen gehad van de Hemel, het vagevuur of de hel?"
 • M. "Ja, ik ben in de hel geweest. De H. Maagd heeft mij echter gevraagd, thans het stilzwijgen hierover te bewaren. De duivel wil niet dat de mensen de weg naar de heiligheid vinden. Hij is tegen de Kerk. Maria vraagt aan de mensen om naar de Kerk te gaan en de Sacramenten te ontvangen. Satan wil dat niet."
 • P. "Heeft Satan je doen lijden? Heb je met hem te doen gehad?"
 • M. "Vraagt u mij dit liever niet. " (Manuela heeft aanvallen van Satan gehad ..... maar zij wenst er niet over te spreken)
 • P. "Heb je een geestelijke Vader?"
 • M. "Mijn geestelijke leidsman was de Pastoor van Sievernich: Heribert Kleemann. Hij heeft tot oktober 2003 alle gebeurtenissen van Sievernich gevolgd.
  Op 19 juni 2004, het feest van het Onbevlekt Hart van Maria, is pastoor Kleemann op tragische wijze om het leven gekomen door een auto ongeluk,
  toen hij onderweg was voor een H. Misviering. Hij botste tegen een boom aan de andere kant van de straat, zijn auto sloeg om en vatte vlam. Enige tijd daarvoor had Maria hem laten weten dat Ze hem in Haar Onbevlekt Hart opnam. Op voorstel van onze bisschop, Mgr. Mussinghoff (bisschop van Aken), heeft Pastoor Johannes Blindgens, pastoor van Heimbach (Eifel), aanvaard mij te begeleiden. Hij is doctor in de theologie en werkt op het ogenblik aan de zaligverklaring van Heinrich Hahn. Hij houdt de bisschop op de hoogte over alles wat in Sievernich gebeurt. De bisschop schenkt hem vertrouwen en ik ook."
 • P. "Heb je de bisschop ontmoet?"
 • M. "Mijn eerste ontmoeting met de bisschop, die gevraagd had om mij te zien, heeft plaats gehad op 16 september 2002. We hebben elkaar in alle oprechtheid onder vier ogen gesproken. Ik heb meermalen met de bisschop kunnen spreken. De laatste keer op 16 oktober 2003. Ik heb ook een ogenblik met kardinaal Ratzinger kunnen spreken, tijdens een bedevaart naar Rome. Hij wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de gebeurtenissen van Sievernich, die hij met aandacht volgt. Bij deze ontmoetingen heb ik een groot ontzag voor de gezagsdragers van de Kerk. We wachten er op, dat de bisschop een commissie benoemt en ik ben bereid op de vragen te antwoorden."
 • P. "Hoe omschrijf je je charisma?"
 • M. "Dit kunt u het beste aan mijn geestelijke vader vragen. Hij zal u het juiste antwoord kunnen geven.
  De Moeder Gods heeft in Haar Boodschap van 4 maart 2002 gezegd: "Ik vraag aan jullie, mijn kinderen, ziet, het werktuig dat Ik gekozen heb is zwak, daarom verlang Ik dat het niet wordt lastig gevallen. Mijn instrument ontvangt Mijn genaden en zij deelt ze uit volgens de Wil van Mijn Zoon Jezus Christus.

4
Opdat ik Mijn genaden aan Mijn kleine bloem kan blijven geven, moet zij heel klein en onbedorven blijven. Ze moet vrij zijn. Willen jullie deze wens van mij vervullen? Bidt voor haar, want zij kan ook niet meer voor jullie doen dan bij Mij en mijn Zoon bidden en smeken. Mijn kleine bloem, Ik bemin je en zegen je in Naam van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus."
"Ik moet dus een voorbeeld zijn voor de mensen die God zoeken en ze naar de Katholieke Kerk, of nog juister, naar de priesters leiden. Het is niet noodzakelijk, dat iedereen de Moeder Gods levend ziet. Voor een echte Christen zou het Evangelie voldoende moeten zijn om zich op de weg van de heiligheid te begeven. Maria komt ons leren het Evangelie te beleven, en om de priesters en de aan God toegewijde personen veel te beminnen, om hun de kracht te geven op deze weg te blijven."

 • P. "Heb je voor de priesters en religieuzen bijzondere boodschappen ontvangen?"
 • M. "Ja, maar ook voor de gezinnen, die de fundamenten van de Kerk zijn."
 • P. "Welke Boodschap moet je voor hen overbrengen?"
 • M. "Het is noodzakelijk, dat de mensen begrijpen dat niet de materiële dingen belangrijk zijn, maar de vereniging van de ziel met God. Het is de zending van de Kerk om de zielen te heiligen."
 • P." Wat is volgens jouw mening de kern van de Boodschappen?"
 • M." Dit is, zoals de Moeder Gods zegt: "Bemint en vergeeft elkaar zoals Mijn Zoon Jezus dit doet. Hij, Mijn Zoon is jullie eeuwig Heil."
  De terugkeer naar God gebeurt door het Sacrament van de Biecht. Hier, op deze plaats, wil de H. Maagd ons de weg van de heiligheid leren, met de Kerk en de terugkeer naar de Sacramenten. Het is belangrijk het Evangelie te beleven, het Allerheiligste Sacrament te aanbidden en te gaan biechten. Het allerbelangrijkste is de toewijding aan Haar Onbevlekt Hart. Het is nodig dat alle gezinnen zich dagelijks aan Haar Onbevlekt Hart toewijden."
 • P. "Is dit een opdracht speciaal voor Duitsland of voor alle landen?"
 • M. "Voor alle landen, voor alle volkeren! De toewijding van Duitsland aan het Onbevlekt Hart van Maria is zeer belangrijk. De H. Maagd heeft gezegd: "In Sievernich slaat Mijn Hart voor Duitsland, de Boodschap is echter internationaal." Zij heeft daar nog aan herinnerd op 7 juni 2004. Zij verlangt dat Sievernich een centrum van Geloof wordt, een centrum van aanbidding van Haar Zoon in het H. Sacrament des altaars. Dit heeft een diepere betekenis. De aanbidding brengt roepingen voort. De Moeder Gods beschouwt de priesters als Haar geliefde zonen en is bezorgd voor ieder van hen afzonderlijk. Zij heeft eens de vinger gelegd op de doornen die haar hart omgeven." Deze doornen zijn de priesters, die Jezus niet meer willen volgen." Er is gebrek aan roepingen tot het priesterschap en kloosterleven. De Moeder Gods zegt dat Jezus de harten der mensen raakt als de priester het Allerheiligste in Sievernich uitstelt. Zij raadt ons aan dicht bij Jezus te blijven in het Heilig Sacrament en de Sacramenten van de Kerk te beleven. Zij verlangt ook dat men het Scapulier van de Karmel zal dragen ter bescherming en dat men zich aan haar Onbevlekt Hart zal toewijden. Zij wenst dat men de Rozenkrans bidt, dat men offers brengt en boete doet om de priesters te ondersteunen, Zij verlangt ook dagen van bezinning. De Onbevlekte geeft ook Boodschappen voor privé personen."
 • P. "Heb je hier in je omgeving veranderingen vastgesteld?"
 • M. "Er zijn veel jonge mensen naar Sievernich gekomen, die zich bekeerd hebben. De priesters spreken dikwijls over bekeringen bij het biechten. We hebben getuigenissen van genezingen ontvangen. Maria brengt de mensen terug naar een nieuw leven in de Kerk."
 • P. "Wat zijn voor jou persoonlijk de vruchten?"
 • M. "Met Sievernich is heel mijn leven veranderd. Ik probeer de weg van heiligheid te begaan zoals de Moeder Gods het vraagt. Ik heb begrepen met welk een liefde Maria de mensen bemint. Zij schenkt aan allen, op persoonlijke wijze, Haar genaden en Haar liefde. Veel mensen worden naar Sievernich geroepen, en niet alleen de Christenen."
 • P. "Heb je bijzondere verzoeken ontvangen?"
 • M. Maria zegt: "Dierbare kinderen, Ik roep jullie op om kleine huiskerken te vormen, kleine gebedsoasen."  

5
De Onbevlekte Maagd heeft de wens geuit dat men een beeld vervaardigt zoals Maria hier verschijnt. Het moet zo geplaatst worden dat iedereen het kan zien. Nadien echter wilden de mensen van het dorp een kapel bouwen om de bezoeken van de Moeder Gods te eren en het beeld daarin te plaatsen. Het beeld is, volgens mijn beschrijvingen, in Tirol gemaakt door beeldhouwer Alexander Kostner uit St. Ulrich."

 • P. "Zijn er bijzondere genaden aan het beeld verbonden?"
 • M."Dit beeld is nog niet in het openbaar geplaatst; men moet nog wachten.
 • P "Is het waar dat er op 7 oktober 2002 een bijzondere verschijning heeft plaats gehad?"
 • M. "Ja, maar de Moeder Gods heeft mij gevraagd over de inhoud te zwijgen zodat ik u niet alles kan vertellen. Op 7 oktober 2002 heeft Maria, de Onbevlekte, mij in de tuin van de pastorie drie sleutels geschonken. Deze drie sleutels bestonden uit drie visioenen; drie bewegende taferelen, ook van geluid voorzien. Het waren drie Boodschappen voor de H. Vader. "Geef deze sleutels alleen aan Mijn geliefde herder, de H. Vader van Rome. Alsjeblieft, zwijg erover. Men zal je niet geloven."
  De drie sleutels zijn door een vriendin, in mijn aanwezigheid, persoonlijk aan de Paus overhandigd, tijdens de algemene audiëntie van 11 februari 2004, in het Vaticaan. De maandag daarop is de Aartsengel Gabriël mij in de kerk van Sievernich komen zeggen: "de Zending van de Moeder des Hemels is vervuld."
 • P. "Hoe noemt de Moeder Gods van Sievernich Zich?"
 • M. "De naam van de Verschijning te Sievernich is: "Maria, die Makellose" d.w.z. "Maria, de Onbevlekte" of, "Ik ben de geheel zuivere Vrouwe". Een keer heeft ze gezegd: " Ik ben de Vrouwe van alle Volkeren" .
 • P. "Heeft Maria met je over het "Nieuwe Pinksteren" gesproken?"
 • M. "We staan voor een grote verandering, ook wat de Kerk betreft."
 • P. "Spreekt de Moeder Gods over zuivering?"
 • M. "Ja."
 • P. " Hoe versta je dat?"
 • M. (Manuela wil dit niet uitleggen, zij houdt zich aan de Boodschap)
  "Op 15 oktober 2001, terwijl ik een rode wereldbol zag, verschenen gouden letters: "Wegens de duisternissen moet het volk gereinigd worden. Zij hebben Mij, hun Heer vergeten en vertrouwen slechts op eigen krachten."
 • P. "Heeft Maria met je over de Wederkomst van Jezus gesproken?"
 • M. "Door Haar verschijningen bereidt Maria de Wederkomst van haar Zoon voor."
 • P. "En heeft ze uitgelegd hoe deze Wederkomst is?"
 • M. "Dat is geheim."
 • P. "Zijn er in je visioenen verklarende scènes, met taferelen, gelijk aan de Boodschappen?"
 • M. "Ja, ik zie levende beelden. Maria opent de hand en laat mij taferelen zien en begrijpen."
 • P. " Heb je, zoals de H. Pater Pio van Pietrelcina, ook visioenen over de heilsgeschiedenis van de wereld?
 • M. "Ja."
 • P. "Ook met meer gespecificeerde inhoud?"
 • M. "Ja, ik heb over verschillende volken lichten gezien met verschillende kleuren boven ieder land. Blauw boven Italië en Duitsland; rood boven Japan, China, Rusland, Afrika; en .... zwart boven Afghanistan en Amerika (in oktober 2001). De Moeder van God spreekt dikwijls over gebeurtenissen in de wereld, zoals over de oorlog in Irak op 3 september 2001. (De verschijning was voor 11 september) Ik kwam toen de kleine Fatimakapel van de Kerk in Sievernich binnen en zag een gouden kelk boven het kruis. De H. Maagd verscheen in een rode mantel, met een rozenkrans van roze en witte parels. Zij huilde.
  Op 15 oktober 2001 heb ik Afghanistan op de aardbol gezien. Een gouden beker, waaruit bloed vloeide, kwam op dit land neer. Daarna verscheen een handschrift in goud: "Wegens deze duisternissen moet het volk gezuiverd worden, want zij hebben Mij vergeten; zij vertrouwen alleen op eigen kracht en zie wat gaat gebeuren." Maria spreekt over gebeurtenissen, die de mensheid zullen treffen, als deze zich niet bekeert. Zij drukt ons op het hart geen angst maar vertrouwen te hebben en ons tot Haar Zoon Jezus te wenden. De officiële Boodschappen zijn beëindigd op 7 oktober 2002. "Maar dit is niet het einde van mijn aanwezigheid", heeft Zij gezegd.  

6 
Iedere keer kondigt Zij de datum aan van het volgende bezoek. Tot nu toe is er iedere eerste maandag van de maand een verschijning in de kerk geweest, behalve op 4 april 2004. Buiten deze aangekondigde bezoeken verschijnt de Moeder Gods mij zonder verwittiging."

 • P. "Vraagt de H. Maagd dat de mens en hier in Sievernich komen bidden?"
 • M. "Ja, Zij heeft gezegd: "Ik heb deze plaats gekozen en ik roep de wereld op om hier naar toe te komen." .
 • P. "En ... komen de mensen naar Sievernich om te bidden?"
 • M. "Het eerste jaar was het rustig. Door een van "mond tot mond" propaganda kwamen er echter steeds meer pelgrims. Iedere eerste maandag van de maand is de kerk van Sievernich meer dan vol vanaf het begin van de namiddag. Om 16.30 uur begint het officiële gebed met gezangen, het bidden van de rozenkrans en litanieën. Tegen 17.30 uur komt de verschijning. Daarna wordt weer gebeden, gevolgd door de H. Mis, die tegen 20.00 uur afgelopen is. Dan laat ik de Boodschap van de Moeder Gods aan de geestelijke vader lezen, waarna ze aan de pelgrims wordt voorgelezen. 

Tot zover het interview van Dhr. Ch. Parmentier met Manuela Strack op 4 nov.2004.

Voegen we hier nog enige vermeldenswaardige berichten aan toe; 
Op 8 november 2004 is in Sievernich een Eucharistisch wonder gebeurd. Tijdens de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament verscheen plotseling, voor de H. Hostie, het Kindje Jezus. Het was geheel door wit Licht omgeven en had Zijn handje opgeheven om te zegenen. Het Kindje Jezus werd minstens 15 minuten door 80 personen in de kerk gezien. Toen de priester de H. Hostie uit de monstrans nam, verdween ook het Kindje. Manuela herkende Het als het Kindje Jezus van Praag dat op 15 oktober 2001 ook al in Sievernich was verschenen. De Moeder Gods heeft gevraagd om de constructie van een "fontein van de Onbevlekte" in de tuin van de pastorie, op de plaats waar Manuela de drie sleutels voor de Paus ontving. De Heer Jezus Christus en zijn H. Moeder wensen dat in Sievernich een geestelijk centrum opgericht wordt ter aanbidding van het Allerheiligste en ter onderrichting van de pelgrims.

Op 3 oktober 2005 heeft de laatste publieke verschijning plaats gehad. Tijdens de verschijning kwam vóór de H. Maagd een lichtje dat een monnik zichtbaar maakte, die zich voorstelde als Benedictus van Nursia. Hij opende zijn handen waarin een medaille lag, waarop een kruis stond. We mogen aannemen dat de H. Maagd heeft willen herinneren aan de grote beschermende macht tegen duivelse aanvallen, waarom de medaille van de H. Benedictus bekend is. Dan verlangde de Onbevlekte Moeder dat alle aanwezigen met Haar het Magnificat zouden bidden. Zij begon zelf: "Mijn ziel prijst groot de Heer." Daarna zegt ze: "Mijn kinderen, vandaag wens ik afscheid van jullie te nemen. Ik zal op deze plaats altijd bij jullie blijven. Ik heb alles gezegd. Mijn geliefde Zoon zond mij tot jullie, opdat jullie levende getuigen van zijn Liefde worden. Bidt, bemint en doet wat Mijn Zoon Jezus jullie zegt, want Zijn Woord is eeuwig en Het is levend. Laat Het in jullie harten leven. Graag wil ik jullie allen in de Hemel weerzien."
De Moeder Gods zegende allen een laatste maal. Door de zegen van de Onbevlekte ontvingen allen die daar in gebed aanwezig waren, een kruisje van Licht op het voorhoofd. Daarna, al glimlachend, verdween Zij in het Licht, evenals de monnik Benedictus.

Uit de catechismus van de Katholieke Kerk in verband met privé-openbaringen: In de loop van de voorbije eeuwen waren er zo gezegde 'privé-openbaringen', waarvan er enkele door de kerkelijke autoriteit erkend werden. Ze behoren echter niet tot het geloofsgoed. Ze zijn er niet om de uiteindelijke openbaring van Christus te 'vervolledigen', maar moeten helpen in een bepaalde tijd dieper vanuit ze te leven. Onder de leiding van het kerkelijk leerambt weet de geloofszin van de gelovigen te onderscheiden en waar te nemen wat in zo'n openbaringen een echte oproep van Christus of Zijn heiligen aan de Kerk is.

Ik meen dan ook te moeten concluderen dat Sievernich niet is goedgekeurd door de Heilige Stoel in Rome.

Bronvermelding:
Met dank aan pater Van Ierschot, die hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.
Pater Van Ierschot heeft deze verschijningen in Sievernich hoogst persoonlijk uit het Franstalige blad "Stella Maris" vertaald.

Hieronder nog een bericht, dat wij van twee bezoekers van onze homepage ontvingen over een teleurstellend bezoek aan het heiligdom in Sievernich:

We waren blij toen we het kerkje zagen. En wat nu... Een kerkje verder niets. Het zijaltaar met het beeldje van Fatima en verder mochten we niet, want alles was bewaakt door camera's. Achter de kerk in de hof vonden we het beeld van Maria van Sievernich. Een werkman die aan het poetsen was, vertelde ons zelf zeer teleurgesteld dat er na de verschijningen niets meer geweest is. Dat de gebedsgroep alleen maar heel sporadisch bijeen kom top enkele vaste dagen; verder niets. Bedevaarders zijn nergens meer te bespeuren en prentjes waren er nergens meer en omdat de werkman zag dat ook zeer teleurgesteld waren, gaf hij ons enkele prentjes die hijzelf in zijn bezit had. Daar er verder geen gelegenheid was om onze mobilhome te parkeren en te overnachten zijn we diezelfde dag moedeloos naar huis gereden.