Psalm 23

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.