Onze Lieve Vrouw van Boulogne

 

Feestdag: 20 februari

In het jaar 636 was een kleine groep mensen aan de kust getuige van een schip zonder roeispanen of zeilen die de haven van Bolougne binnenkwam. Eindelijk kwam het tot rust in de monding van de haven, schijnbaar uit eigen beweging. Een van de getuigen ging aan boord van de boot en bevestigde dat er niemand aan boord was en dat het schip geen roer, roeispanen of zeilen had. Het schip droeg echter een beeld van de Heilige Maagd Maria.

Op hetzelfde ogenblik verscheen de Heilg Maagd in ieen kapel in de hoger gelegen ommuurde stad. Ze openbaarde aan de gelovigen de aanwezigheid van het beeld in het bootje, en vroeg om op deze plaats een nieuwe kerk te bouwen ter ere van haar. De inwoners vonden inderdaad in het bootje een houten standbeeld van de H. Maagd met het kindje Jezus. Zo ontstond een bedevaartsoord in Europa, belangrijker dan dat van Compostella.

Rond 1100 werd een nieuwe kerk opgetrokken op intiatief van de H. Ida, gravin van Boulogne, moeder van Godfried van Bouillon. Deze kerk was in kalksteen uit Honvoult en Marquise. Ze bestond uit een Romaanse hoofdbeuk, zeven inhammen, en twee torens zoals in Gent of Doornik.

In 1264 kwam de H. Louis naar Boulogne met een gezant van de paus. In januari 1308 kwam Filips IV (bijgenaamd de Schone) met zijn drie zonen naar Boulogne voor het huwelijk van zijn dochter, Isabella van Frankrijk, met Edouard II van Engeland. De ceremonie werd gevierd in het heiligdom die het miraculeus beeld huisvestte. Alle notabelen van Frankrijk waren aanwezig, waaronder 4 koningen, 14 koningszonen en prinsen.

In 1309 gaf Filips IV opdracht tot het bouwen van een kerk met een kopie van het beeld van Boulogne. In 1427 bezocht Filips de Goede voor het eerst het heiligdom in Boulogne. Onder zijn heerschappij werd de devotie tot O.L.V. van Boulogne en de pelgrimstochten ernaar toe nog belangrijker. In 1550, na een lange oorlog tegen de Engelsen, erkende koning Henri II de H. Maagd van Boulogne, zoals Louis XI hem voordeed. Ook andere hooggeplaatsten brachten haar eer (Catherine de Médicis, Louis XVI, Jacques van Engeland,…). Alle notabelen gaven O.L.V. vele geschenken, geld, kostbaarheden… De schat was nergens mee te vergelijken. In 1544 bevatte de kerk honderd relikwieën in goud of zilver, 18 zilveren standbeelden, versieringen van kostbare gesteenten,… Het wonderbare beeld droeg een kroon en jurken en mantels in zeldzame stoffen, met diamanten, robijnen, enz. In 1566 werd het bisdom Boulogne gecreëerd, en de kerk werd tot kathedraal verheven.

In 1789 begon de Franse Revolutie. In 1792 begonnen de vernielingen in de kathedraal. De meubels, de stoffen, de schilderijen werden verkocht of verbrand. De kathedraal werd afgebroken en de stenen verkocht om andere gebouwen te construeren. En het beeld van de H. Maagd werd in brand gestoken, drie dagen na Kerstmis in 1793. Enkel de rechterhand kon nog gered worden door mijnheer Cazin de Coumartin.

In 1827 begon men met de opbouw van een nieuwe kerk, die in 1866 voltooid werd. Mgr. Haffreingue, die de bouw leidde, liet zich inspireren door de St. Pietersbasiliek in Rome en de Sint-Pauluskathedraal in Londen. In 1879 verhief Paus Leo XIII deze kerk tot basiliek en in maart 1885 beval diezelfde paus de canonieke kroning van het nieuwe beeld van O.L.Vrouw van Boulogne. De plechtigheid had plaats op 23 augustus, vergezeld van de Pauselijke nuntius Mgr. di Rende, en twaalf bisschoppen en aartsbisschoppen, die uitgenodigd waren door Mgr. Dennel, de bisschop van Arras (waartoe Boulogne behoort). De gouden kroon bevatte een aantal relikwieën die Godfried van Bouillon uit het Heilig Land had meegebracht.

In 1938 vond een Mariaal congres plaats in Boulogne, waar wel meer dan 200.000 bezoekers op afkwamen. Gedurende de jaren na de opbouw van de nieuwe kerk, kwamen vele bedevaarders naar Boulogne, en de talloze dankbetuigingen die in de basiliek ophangen, getuigen van de vele gebedsverhoringen en genezingen die door O.L.Vrouw van Boulogne verkregen werden.

Een bedevaartsoord met een rijke geschiedenis. De moeite waard om te bezoeken!

Schilderij dat het aandrijven van het bootje met het beeld van de H. Maagd weergeeft.

Dank aan de webmaster Michaël Dekee voor het mogen gebruiken van tekst en beeld van zijn homepage: "O Crux Ave Spes Unica".