Zalige Maria Maravillas van Jezus

1891- 1974

Feestdag: 11 december

Moeder Maravillas van Jezus, ongeschoolde Karmeiletes, werd geboren te Madrid op 4 november 1891. Haar moeder, die opviel door haar naastenliefde, haar behoedzaamheid en haar levendige intelligentie, heeft veel devotie voor Onze-Lieve-Vrouw «de las Maravillas» (van de Wonderen), Patrones van Cehegín (Zuid-Spanje), waaruit haar familie afkomstig is. Haar vader, markies van Pidal, is Spaans ambassadeur bij de Heilige Stoel. Als overtuigd christen en door en door nederig van aard, stelt hij de hoogstaande morele en intellectuele kwaliteiten waarmee God hem heeft begiftigd ten dienste van de godsdienst.

Maravillas hoort graag de heiligenverhalen die haar grootmoeder van moeders kant haar vertelt. Reeds op vijfjarige leeftijd besluit Maravillas, in navolging van de heilige Agnes die zich volledig aan Christus had gewijd middels de gelofte van kuisheid, hetzelfde te doen. Deze «gelofte» van maagdelijkheid is de vrucht van een bijzondere genade van God.

Op 12 oktober 1919 trad zij in de Karmel van het Escorial, Spanje. Op 19 mei 1924 stichtte zij de Karmel op de Engelenheuvel (el Cerro de los Angeles). Vervolgens stichtte zij nog negen andere Karmels, soms in de moeilijkste omstandigheden, in Spanje en een in India.

Niets kon haar edelmoedigheid tegenhouden. Onvervaard en vol vertrouwen op God, vooral tijdens de revolutiejaren in Spanje, werkte en bad zij voor de uitbreiding van Gods Rijk. Op 11 december 1974 stierf zij in geur van heiligheid in de Karmel, door haar gesticht, te Aldehuela ( Madrid ). Na haar dood bleef haar lichaam gaaf en soepel. Inmiddels waren er verscheidenen grote gunsten op haar voorspraak verkregen; genezingen, maar ook geestelijke gunsten.

Haar vurige liefde tot God en haar vereniging met Hem toonden zich naar buiten door een zachte en beminnelijke goedheid, dienstbaarheid en nederigheid. Zij beschouwde zich steeds als laatste en als overste de dienares van anderen. Haar wezen straalde steeds geluk en vrede uit, vrucht van haar liefdevolle en totale overgave aan God.

Op 10 mei 1998 heeft Paus Johannes Paulus II Moeder Maravillas de Jesús, die «leefde met de bezieling van een heldhaftig geloof, als antwoord op een roeping tot een hard leven, waarbij ze God in het middelpunt van haar bestaan had geplaatst, zalig verklaard.