Heilige Lucas de Evangelist

Feestdag: 18 oktober

Volgens de vroegchristelijke Traditie was Lucas de auteur van de Handelingen van de Apostelen en het Evangelie volgens Lucas – soms wel aangeduid als het Derde Evangelie“. Hij is naast Marcus een van de twee evangelisten die niet behoorde tot de kring van de twaalf apostelen. Hij was wel de vriend en metgezel van de heilige Paulus.

Lucas was de enige niet-jood  van de vier evangelisten. Hij was een christen uit de heidenen, de niet-joden. Vandaar zijn enorme interesse in de niet-joodse volken. Zijn eerste boek ging over alles wal Jezus heeft gedaan en geleerd. vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen".

Zijn Evangelie schreef hij tussen 80-100 na Christus. Hij heeft Jezus niet persoonlijk gekend. In zijn Evangelie ligt de nadruk op bekering. Hij roept zijn lezers op te gaan leven zoals Jezus.

De legende maakt Lucas tot schilder van de Moeder Gods. Dit is in hogere zin waar, want in het Evangelie heeft hij Maria werkelijk geschilderd.

De Handelingen van de Apostelen zijn juist voor de vrienden van de Liturgie kostbaar, omdat daaruit juist de geest van de oude Kerk waait, die onze Liturgie heeft opgebouwd.

Men denkt dat Lucas een inwoner van Antiochië in Syrië is geweest en gerelateerd is aan Griekse ouders en een Griekse opvoeding heeft genoten.

Omdat Lucas arts was, wordt hij gezien als patroonheilige van artsen. Ook worden ziekenhuizen regelmatig naar hem vernoemd.