Kerstgedicht van Ansje Klopmeer

Met elkaar – Voor elkaar !
Zo begin ik mijn Kerstgedicht dit jaar.
Al jaren schrijf ik over liefde, vrede en wat al niet meer.
Het lijkt zo’n roze droom elke keer.
Toch wil ik mijn droom niet verliezen.
Al krijgen we het de laatste weken erg voor onze kiezen!
Buiten de deur lijkt er geen liefde meer te bestaan.
Alle haat en ellende blijven maar gaan.
Angst is nu het grootste gevoel wat de mensen drijft.
Menigeen die angstvallig achter zijn eigen veilige deur blijft.
Maar ook dat is een utopie, want de veiligheid is ver te zoeken.
Het zwerft over de hele Wereld, in alle gaten en hoeken.
De dreiging komt echter steeds dichterbij.
De mensen lijken niet meer blij.
Bij het minste of geringste staat iedereen in vuur en vlam
Zeker over diegene die iemands anders leven nam.
Discussies zijn niet meer te stuiten.
’t Gaat zover dat ze elkaar zelfs buitensluiten.
Integratie, discriminatie, participatie, emigratie.
Het lijdt tot hele grote consternatie.
De dreiging wordt van dichtbij gevoeld.
Ineens begrijp je wat hiermee wordt bedoeld.
Daarom bent U nu aan zet!
Het wordt tijd dat u een andere pet opzet.
Als u niet wilt wat u geschiedt,
Doet dat ook die ander niet!
Daarom alle vredelievende mensen geef elkaar een hand.
Overal op de Wereld zijn wij aan elkaar verwant.
Als wij een ketting vormen door al deze handen in elkaar te slaan.
Dan moet het op deze Wereld eindelijk toch eens beter gaan.
Met al deze handen kunnen wij de wereld omarmen.
Van de Noordpool tot de Zuidpool kunnen wij reiken.
Zo moeten we de vrede zien te bereiken.
Je kleur, geloof, taal, sekse het maakt geen verschil.
Da’s wat ik ook nog zeggen wil
Kijk in je eigen omgeving, je vrienden, buren, collega’s hebben
verschillende nationaliteiten.
Met velen heb je vriendschap en deel je vele kwaliteiten.
Heb respect voor de overtuiging van elkaar en geniet van de ander zijn culturele erfgoed.
Wie goed doet, wie goed ontmoet.
We moeten het kwade zien te overwinnen door het goede voorbeeld te geven.
We krijgen dan echt met z’n allen een veel beter leven.
We moeten het duister zien te overwinnen door het licht te laten stralen.
Nee als we het allemaal doen hoeven we niet te falen.
Het merendeel van de mensen op aarde wil geen oorlog en verdriet.
Geen mens die er wat mee opschiet.
We hebben allemaal meer dan genoeg, we kunnen dus delen.
Zeg het voort, want wij zijn met zo velen.
U bent dus aan zet! Spreek je uit voor vrede en begin vandaag nog thuis.
Want vrede begint of je het gelooft of niet in je eigen huis.
Maak schoon schip en stop met de conflicten, de ruzies,
de jaloezie en het bezitten van elkaar.
Ik ben er van overtuigd dan krijgen we een beter nieuw jaar !!!

Ansje Klopmeer