Heilige Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II: 18 mei 1920 - 2 april 2005

Feestdag: 22 oktober

Paus Johannes Paulus II stierf zaterdagavond, 2 april 2005, om 21.37 uur, op 84-jarige leeftijd. Bid alstublieft voor één van de meest geliefde pausen uit de geschiedenis. Paus Johannes Paulus II, die werd geboren als Karol Jozef Wojtyla, werd tot paus van de Rooms-katholieke kerk gekozen op 16 oktober 1978. Hij is 9.664 dagen paus geweest en was de 263e opvolger van Petrus.

De eerste stap in het zaligverklaringsproces van Johannes Paulus II zal op 2 april 2007 worden afgesloten. Dat is precies twee jaar na zijn dood. Dat heeft mgr. Ruini, vicaris van het bisdom Rome, zaterdag aangekondigd.

Inleiding:

Karol Józef Wojtyla werd op 16 oktober 1978 de 263e opvolger van Petrus en geïnstalleerd als paus Johannes Paulus II. Op deze pagina wordt ingegaan op het Vaticaan, de pauskeuze, zijn leven en links over deze en andere pausen.

Naam:

Karol Wojtyla

Positie:

Paus - President-voor-het-leven van de Rooms Katholieke Kerk en het ministaatje "Vaticaan".

Historie:

Geboren op 18 mei 1920 in Wadowice nabij Krakow in Polen, zoon van Karol Wojtila en Emilie Kaczorowska. Hij ging naar een openbare school en werd daar doelman van het voetbalteam van de school. Na zijn schooltijd ging Wojtyla in Krakau Poolse filologie en filosofie studeren. Hij ambieerde een carrière als toneelspeler en raakte al snel betrokken bij de theaterwereld van Krakau. De inval van Hitler in Polen op 1 september 1939 maakte een einde aan zijn ambities op dit terrein. Wojtyla werd ingezet als dwangarbeider. In maart 1941 overleed de vader van Wojtyla; zijn moeder en enige broer waren al eerder overleden, zodat Wojtyla geen directe familie meer had. Wojtyla stapte binnen de ondergronds voortgezette universiteit over van filosofie naar theologie en sloot zich aan bij een gebedsgroep in Krakau. Na de oorlog werd hij op 26-jarige leeftijd tot priester gewijd. Hij werd naar Rome gezonden om zijn door de oorlog onvolledige theologische opleiding aan te vullen. Hij rondde daar een doctoraal thesis over St.-Jan van het Kruis af, die magna cum laude werd geaccepteerd.

Daarna werd Wojtyla kapelaan in Krakau, waar hij volle zalen trok, ondanks de langzaam groeiende tegenstand van de communistische regering. In 1951 werd Wojtyla van zijn pastorale taken ontheven om zijn theologie- en filosofiestudie te hervatten. Dit leidde al snel tot een lectoraat in de ethiek aan de universiteit van Lublin, die financieel onafhankelijk was van het communistisch regime. De combinatie van pastorale en intellectuele gaven die hij hiermee bewees te hebben, leidde ertoe dat Wojtyla in 1958 tot bisschop van Polen werd benoemd. Als 38-jarige werd hij daarmee de jongste bisschop van Polen. Daarna verliep zijn carrière in de Rooms-katholieke Kerk snel: in 1963 werd hij aartsbisschop, in 1967 kardinaal. In oktober 1978 werd hij als Paus gekozen en nam de naam Johannes-Paulus ll aan.

Werken van deze Paus:

Paus Johannes Paulus II heeft veertien encyclieken geschreven die bijna alle inhoudelijke zwaartepunten van zijn pontificaat weergeven. In de eerste drie grote theologische stukken beschreef hij de Heilige Drie-eenheid. Redemptor Hominis (1979) vestigt de blik op Christus als centrum van de Kerk en uitgangspunt van de theologie. Dives in Misericordiae (1980) beschrijft de vergevende liefde van God de Vader en Dominum et Vivificantem (1986) de rol van de Heilige Geest. Op 13 mei 1981 schoot de 23-jarige Turk Mehmet Ali Ağca de paus neer op het plein voor de Sint-Pieterskerk. Johannes Paulus II overleefde de aanslag en schonk de man later vergiffenis.

In 1981 verscheen Laborem Exercens, waarmee de paus sociale thema's oppakte en de in opstand gekomen Poolse arbeiders een steun in de rug gaf. Tegelijk stelde hij een tussenweg voor tussen de communistische geleide economie en het kapitalistische marktmodel. In 1987 werd de kerkelijke sociale leer verder uitgewerkt in Sollicitudo rei Socialis en later, na de val van de Muur, in Centesimus Annus (1991).

Twee encyclieken wijdde hij aan de oecumene: Slavorum Apostoli (1985) betekende een opening naar de Kerk van het Oosten en Ut Unum Sint deed hij een concreet voorstel richting Orthodoxie en Reformatie om over de invulling van het Petrusambt te spreken.

Eveneens twee encyclieken gaan in op fundamentele ethische vragen. Veritatis Splendor (1993) keert zich op filosofische en theologische gronden tegen het relativisme en Evangelium Vitae (1995) gaat in op concrete ethische kwesties als abortus, euthanasie en biotechnologie. In Fides et Ratio (1998) weerlegt Johannes Paulus II de vermeende tegenstelling tussen geloof en rede.

Een encycliek is gewijd aan Maria (Redemptoris Mater, 1987), het spanningsveld tussen missie en interreligieuze dialoog (Redemptoris Missio, 1990) en de Eucharistie (Ecclesia de Eucharistia, 2003).

Verder publiceerde de paus 13 apostolische exhortaties, 11 apostolische constituties, 42 apostolische brieven, 28 motu proprio's en hield hij bijna 2400 toespraken tijdens zijn buitenlandse reizen. 

Reizende Paus:

Hij is een reizende paus: eind 2002 heeft hij reeds een 100-tal buitenlandse reizen gemaakt. Daarnaast heeft hij ook reeds ongeveer 1300 zaligverklaringen uitgesproken, en ongeveer 460 heiligverklaringen.

Zaligverklaring Paus Johannes-Paulus II:

Paus Johannes Paulus II is zalig verklaard op 1 mei 2011 in de Sint Pieter in Vaticaanstad. Honderdduizenden gelovigen uit de hele wereld reisden naar het Sint-Pietersplein af om de plechtigheid bij te wonen.

Johannes Paulus zou een wonder hebben verricht bij de Franse zuster Marie Simon-Pierre Normand. Zij genas wonderbaarlijk van Parkinson nadat ze tot Johannes Paulus had gebeden. Daarom is hij nu zalig verklaard.

Heiligverklaring Paus Johannes-Paulus II:

Het tweede wonder dat het Vaticaan toeschrijft aan Johannes Paulus vond plaats in Costa Rica. Daar zou een vrouw zijn hersteld van ernstig hersenletsel nadat tot hem was gebeden.

Op 5 juli 2013 maakte paus Franciscus, de opvolger van Benedictus XVI, bekend dat het tweede wonder van paus Johannes Paulus II door de Kerk erkend is. Op 30 september werd een consistorie gehouden waarop de voorgenomen heiligverklaring besproken werd. Naar aanleiding daarvan werd besloten de heiligverklaring te laten plaatsvinden op 27 april 2014, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Die dag werd hij door paus Franciscus heilig verklaard, samen met paus Johannes XXIII.

Paus Johannes Paulus II werd op 27 april 2014 heilig verklaard in de Sint-Pietersbasiliek door paus Franciscus I.