Jij bent mooi in Mijn ogen

  • Toen jij nog niet geboren was zag Ik je al en Ik hield al van jou,
 • toen mensen nog vol nieuwsgierigheid over jou praatten:”Welke kleur ogen zal het kindje krijgen, groen, bruin, blauw?”
 • Bij je eerste contact met de buitenwereld huilde je van onwennigheid, Ik had je al die tijd al lief,
 • je bent in Mijn ogen echt veel waard, Ik ben echt gek op jou, je bent echt een hartedief.
 • Toen jij je eerste stapjes deed, kon Ik er met plezier naar kijken,
 • want Ik wist dat je je levensdoel met Mijn hulp wel kan bereiken.
 • Toen je je eerste woordjes leerde en je echt ging groeien, zag Ik het en Ik dacht wat Ik al voor je geboorte dacht:“Ik zie het met jou zitten.”
 • Toen je opstandig was, veranderde Mijn liefde niet, toen je loog, bedroog en steelde, ging Ik niet op je vitten.
 • Toen je uitgelachen werd, gepest en bespot, toen je werd gepijnigd in je gevoel,
 • heb Ik je gedragen, zodat je verder kon en Ik hoopte dat je naar Mij zou gaan, want dat was door die ellende heen Mijn doel.
 • Ook al dacht je dat Ik je veroordelen zou, Ik stond daar al die tijd met open armen op je te wachten,
 • je kwam niet tot inkeer, terwijl Ik je zo graag tot Me wilde trekken, Mijn hart was naar jou aan het smachten.
 • Toen je werd vernederd en niemand je accepteerde en iedereen je belachelijk maakte,
 • Ik stond naast je, want Ik ben de Trooster, Die je hielp, toen je in de put raakte.
 • Ook al zag je niet dat Ik het was, je zag niet dat Ik je overeind hield, Ik bleef dezelfde zorg geven,
 • Ook al schopte je tegen Mijn geboden aan, ook al gaf je Mij de schuld, Ik verdween niet uit je leven.
 • Ja zelfs toen je bewust tegen Mij inging en wist dat Ik een afkeer had van wat je deed, bleef Mijn liefde voor jou,
 • Mijn liefde voor jou verandert nooit, wat je doet of laat, verandert Mijn liefde niet, Ik blijf dezelfde, Ik ben trouw.
 • Toen je naar Me vroeg, sprong Mijn hart op, eindelijk kwam je naar Me toe,
 • zolang had Ik op je gewacht, Ik nam je in Mijn armen en omhelsde je, en je bleef bij Me, want je was moe.
 • Eindelijk had Ik je in Mijn armen na al die jaren, eindelijk was je bij Mij,
 • Ik had je al die tijd zo lief gehad en Ik wilde je vullen met Mijn liefde, Ik was zo blij.
 • Je vluchtte weer weg, je was nog aan het worstelen met allerlei moeiten en zorgen,
 • je wilde niet dat Ik alles van je overnam, want dat is wat Ik voor jou kan doen, bij Mij ben je vrij en geborgen.
 • Ik wachtte tot je weer terug zou komen, Ik had je nog steeds even veel lief, Ik kon je hart niet met Mijn liefde bereiken,
 • Ik verlangde ernaar om je te kunnen knuffelen, om je in je ogen te kijken.
 • En al die tijd heb Ik gewacht tot je je strijd zou opgeven en dat je echt op Mij zou gaan vertrouwen,
 • je kwam langzaam tot inzicht dat je niet op je eigen inzicht kon bouwen.
 • Al die tijd heb ik steevast van je gehouden, onnoemlijk veel, ja van jou,
 • Zo ben Ik, Ik houd van je omdat Ik zo ben en niet om je prestaties of falen, Ik ben echt trouw.
 • Met jouw lieflijke naam in Mijn hart ben Ik als een kind gekomen heb allerlei ellende willen doorstaan,
 • Ik gaf Mijzelf, werd aan je gelijk en Ik heb alle smaad en spot verdragen en Ik ben voor jou aan het kruis gegaan.
 • Hoor naar deze woorden: Ik houd van je en Ik ben voor je en Ik wil je bij Me in Mijn aanwezigheid hebben, als Mijn geliefde kind,
 • stop met vechten en geef je strijden tegen Mij op en je zult zien dat je dan echt niet meer hoeft te zoeken, maar dat je bij Mij vervulling vindt.

Je bent echt geliefd.

God, jouw Maker.