Heilige Jakobus de Mindere

Feestdag: 3 mei

In de lijst van de Twaalf Apostelen in de evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas wordt Jakobus als negende genoemd. In de traditie wordt hij soms Jakobus de Mindere (Minor), de Rechtvaardige of de Jongere genoemd, en wordt steeds nader gespecificeerd als "de zoon van Alfeüs" ter onderscheiding van die andere apostel met de naam Jakobus, de zoon van Zebedeüs.

Hij wordt ook wel Jakobus de Rechtvaardige, Jakobus de Mindere of Jakobus de jongere genoemd.

Na Jezus’ dood heeft hij als eerste ‘bisschop’ de leiding over de christengemeente van Jeruzalem. Samen met de andere apostelen vertelt Jakobus iedereen over het christelijke geloof en dat was in die tijd. De Romeinse keizer wilde nammelijk, dat men alleen hem aanbad in plaats van een christelijke God.

Rubens schilderde rond 1612 een serie portretten van alle apostelen, in opdracht van de hertog van Lerma. Jakobus de Mindere is te herkennen aan zijn attribuut: het houten gereedschap dat gebruikt werd bij het vervaardigen van vilt (hij was volder van beroep). Jakobus werd volgens de overlevering met zijn eigen gereedschap doodgeslagen.