Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

Feestdag: 7  juni 2024 

In de Goede Week hebben we vooral zijn lijden en sterven gevierd. Op deze dag danken we Hem voor zijn grote liefde, dat Hij voor ons zijn leven op het Kruis heeft gegeven.

Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren vieren we ieder jaar het feest van het Heilig Hart van Jezus. Behalve de liturgieviering hebben vele andere uitingen van godsvrucht het Hart van Christus als onderwerp.

Wie goed rond zich heen kijkt, ontdekt ze wel … de beelden, standbeelden van het H. Hart van Jezus in onze kerken tegen een muur of op een pilaar.

Maar waarover gaat het? Wat zegt zo’n beeld van Jezus die wijst naar het stralend hart in zijn borst en de andere hand vaak ten zegen houdt?