Het laatste Avondmaal

Het Laatste Avondmaal is wat we de laatste maaltijd noemen die Jezus at met Zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd voorspelde Jezus dat een van zijn discipelen hem zou uitleveren.

Volgens de evangeliën zegende Jezus bij dit avondmaal brood, brak het en zei tegen de discipelen: “Neemt, eet; dit is mijn lichaam." Vervolgens gaf hij hun een beker wijn en zei: "Dit is mijn bloed." Jezus 'woorden verwijzen naar de kruisiging die hij zou ondergaan om de zonden van de mensheid te verzoenen. Hij zei tegen de apostelen: "Doe dit ter nagedachtenis aan mij."

Jezus werd uiteindelijk met een kus door Judas Iskariot verraden voor Thirty pieces of silver. Dit gebeurde kort na het laatste avondmaal en werd gevolgd door de verloochening van Petrus. Jezus werd uiteindelijk gearresteerd.

Het arrestatieteam was belachelijk groot. Een complete afdeling Romeinse soldaten! Dat zijn er al gauw een paar honderd. En de Joodse leiders hadden ook nog een stelletje relschoppers opgetrommeld, die gewapend met knuppels met de Romeinen meekwamen. Allemaal om één ongewapende man te arresteren!

Uiteindelijk werd Jezus naar de Romein Pilatus, stadhouder van Judea, gebracht en op Goede Vrijdag gekruisigd.