Het Heilig Vormsel

Het vormsel maakt het doopsel af

Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus’ kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof. Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd. Het woord vormsel komt van ‘vroomsel’, van het werkwoord ‘vromen’, dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof).

Gebed bij gelegenheid van mijn Heilig Vormsel

Kom, Heilige Geest, daal over mij neer.
Kom, Heilige Geest, woon in mijn hart.
Kom, Heilige Geest, geef mij vrede en licht.

Kom, Heilige Geest, neem van mij weg alle angst.
Kom, Heilige Geest, maak mij enthousiast en blij.
Kom, Heilige Geest, vuur mij aan voor al wat goed is.

Kom, Heilige Geest, laat mij op Jezus lijken.
Kom, Heilige Geest, help mij te leven als kind van God.
Kom, Heilige Geest, schenk mij geloof, hoop en liefde.

Amen.