Zalige Hendrina Stenmanns

(1852 - 1903)

Feestdag: 20 mei

Hendrina Stenmanns is op zondag 29 juni 2008 zalig verklaard. Dit gebeurde tijdens een plechtige eucharistieviering in het openluchttheater "De Doolhof" in het Noord-Limburgse dorp Tegelen, waarin bisschop Frans Wiertz van Roermond voorging. Nagenoeg 4000 mensen waren bij de plechtigheid. Elke vijf jaar worden hier de Tegelse Passiespelen opgevoerd.

Zij werd geboren op 18 mei 1852, als oudste van zeven kinderen, in het Duitse plaatje Issum, nabij de Duitse Maria-bedevaartsplaats Kevelaer, in Nordrhein-Westfalen. Al vroeg ontwikkelde zich in haar een open hart voor armen, zieken, noodlijdenden en stervenden. Haar wens om franciscanes te worden, ging door verschillende omstandigheden niet in vervulling. Door een leerling van haar vader, die missionaris in Steyl wilde worden, werd het missionaire vuur in haar gewekt.

Stenmanns kwam in februari 1884 als keukenhulp wonen in het Missiehuis van de heilige Arnold Janssen gestichte congregatie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord te Steyl. Zij was een van de stuwende krachten achter de Missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest in Steyl bij Tegelen. In 1892 ontving zij het ordekleed van deze Missiecongregatie en kreeg hierbij de kloosternaam "zuster Josefa".

Samen met de zalige Moeder Maria (Helena Stollenwerk) legde zij het fundament van de zustergemeenschap, die al snel tweehonderd zusters telde. In 1898 werd Hendrina Stenmanns overste. Zij overleed na een astma-aanval op 20 mei 1903 in Steyl, waar zij ook begraven werd.

Het proces om haar zalig te verklaren begon in 1950. In 1991 oordeelde de paus dat Stenmanns beschikte over de heldhaftige deugdzaamheid die een voorwaarde is voor zaligverklaring. De zaligverklaring van Hendrina Stenmanns was mogelijk, nadat het Vaticaan had vastgesteld dat een jongen in Brazilië, die in 1985 ten gevolge van complicaties bij een blindedarmoperatie ten dode was opgeschreven, plotseling genas, nadat een verpleegster in gebed om de voorspraak van Hendrina Stenmanns had gevraagd. De Braziliaan, die door een wonder genas, terwijl zijn familie op zijn dood wachtte, was bij deze zaligverklaring aanwezig.

De zaligverklaring van Stenmanns is de tweede in Nederland. Drie jaar geleden werd eveneens in Limburg Maria Tauscher zalig verklaard. Zaligverklaringen werden voorheen meestal in Rome uitgesproken, in aanwezigheid van de paus. Bij zijn aantreden in 2005 heeft paus Benedictus XVI te kennen gegeven dat hij alleen de heiligverklaringen nog zelf zal uitspreken. Zaligverklaringen vinden sindsdien plaats in het bisdom waarin de kandidaat-zalige is gestorven. In het geval van moeder Josefa dus in het bisdom Roermond.

De Missiezusters behoren nu met ruim 3500 leden in 45 landen tot de grootste zustercongregaties in de wereld.

Gebed om de voorspraak van de Zalige Hendrina Stenmanns

Wij danken U God,
voor de zalige Moeder Josefa, Hendrina Stenmanns.
Haar leven is een getuigenis geweest van eenvoud en goedheid.
U riep haar om haar leven in dienst te stellen
van de missieopdracht van de Kerk.
Zij verlangde niets anders dan
“met Gods hulp de geringste te zijn
en mij geheel en al ten offer te brengen
voor het werk van de geloofsverbreiding.”

De vreugde U te dienen, straalde uit heel haar wezen
en maakte de mensen die haar ontmoetten, blij en gelukkig.

Wij denken aan haar woorden:
“Het is onze opdracht ieder hart ontvankelijk te maken voor de liefde.”

Wij weten dat zij ons hierin is voorgegaan
en vragen U dat dit ook in ons leven
en in de harten van steeds meer mensen
waar mag worden in hoogte- en dieptepunten,
in groeiende ontvankelijkheid voor Uw liefde.

Wij bidden hier om …….. (zelf intentie invullen)
op voorspraak van de zalige Moeder Josefa
en in naam van Jezus onze Heer
Amen.

Onze Vader...
Wees gegroet Maria...
Eer aan de Vader…
Zalige Moeder Josefa, bid voor ons.

 

Met dank aan het Bisdom Roermond voor het mogen gebruiken van de afbeelding en het gebed om voorspraak van de Zalige Hendrina Stenmanns; zie ook: www.bisdom-roermond.nl