Hemelvaartsdag

 

9 mei 2024

Op Hemelvaartsdag (Ascensionis Domini in het Latijn) vieren de christenen de Hemelvaart van Jezus, 40 dagen na zijn opstanding uit het graf op 1e Paasdag.

Omdat Pasen altijd op een zondag valt, betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt.

Op Paasmorgen ontvangt Maria Magdalena het bericht van een engel dat Jezus uit de doden is opgestaan. Ze ging bij het graf van Jezus kijken en zag dat de steen ervoor was weggerold. Jezus was niet meer in het graf. Daarop gaat Maria Magdalena naar de tuinman om te vragen wie zijn graf heeft leeggehaald. Als de tuinman zich omdraait, vraagt zij: "Als u het lichaam heeft weggehaald, zeg mij dan waar u het neer heeft gelegd". De tuinman draait zich om zegt haar naam. Verbaast herkent Maria Magdalena zijn gezicht en roep: "Meester". Jezus spreekt vervolgens tot Maria Magdalena: "Raak mij niet aan, want ik ben nog niet tot mijn Vader opgestegen, maar ga tot mijn broeders ...". Zo hoort Maria Magdalena als eerste van de komende Hemelvaart ( Joh. 20: 17 ). .

Maria Magdalena ging haastig weg, naar de schuilplaats van de discipelen in de stad en vertelde hun, dat ze de Heer had gezien. En ze geloofden haar niet (Mat.28:1-10, Marc.16:1-11, Luc.24:1-12, Joh.20:1-18).

Maar toen de discipelen 's avonds aan tafel zaten, verscheen Hij aan hen en gaf Hij hun meermalen het bewijs, dat Hij in leven was. Hij verscheen aan hen gedurende een periode van 40 dagen en sprak over het Koninkrijk van God.

Jezus verliet de discipelen met de belofte hen 10 dagen later (op eerste Pinksterdag) hulp te sturen, de Heilige Geest.

De discipelen hadden op een dag vele vragen. Ze wilde allemaal dingen weten over de toekomst. Wat gaat er allemaal gebeuren Heer? Hoe zullen de dingen gaan plaatsvinden?

Jezus gaf hun daarop een duidelijk antwoord: "Jullie hoeven niet alles precies te weten, maar wat jullie wel nodig hebben zal ik jullie geven! Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie zal komen, om Mijn getuigen te zijn!!! Daarna kunnen jullie het geloof gaan verspreiden, eerst in Jeruzalem, dan in de omliggende plaatsen en zelfs tot het einde van de aarde!!!"

Toen Hij dit gesproken had, kwam er een wolk uit de Hemel die Hem opnam, en voor hun ogen, vertrok Hij naar de Hemel.

Uit de Bijbel, Openbaringen 3:21 en 1 Petrus 3:22, weten we, dat Jezus tevens een plaats op de Koningstroon kreeg aan de rechterzijde van de Vader.

Gebed voor Hemelvaartsdag
 

Heer God,
U woont daarboven en wij hier beneden.
Dat is een heel verschil.
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan
dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde.
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd naar boven.
Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.
Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart
en zegen onze collega’s en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
zodat we merken dat Jezus bij ons is.
Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen voelen
en voelbaar maken voor anderen
en hoor ons gebed om Jezus’ wil.
Amen.