Heilige Dinsdag

26 maart 2024

In het christendom is Heilige Dinsdag de laatste dinsdag voorafgaand aan Paaszondag; het is de derde dag van de Goede Week na Palmzondag en Stille Maandag.

Op Heilige Dinsdag is Jezus weer in de Tempel van Jeruzalem te vinden. De hogepriesters en schriftgeleerden waren hier niet erg blij mee. Omdat Jezus de menigten en de discipelen de waarheid vertelde over hun geestelijke leiders werd Hij een gevaar voor hen. Hij moest uit de weg worden geruimd. Eerst probeerden zij Hem op Heilige Dinsdag in het diskrediet te brengen door het stellen van een paar vragen. Dat mislukte. Afijn, na deze vertoning verliet Jezus de tempel en Jeruzalem. Samen met Zijn leerlingen gaat Hij op de Olijfberg zitten. Daar vertelt Hij hun over het einde van de wereld en Zijn wederkomst.