Feest van de Heilige Familie

Feest van de Heilige Familie - 31 december

Het Feest van de Heilige Familie is een liturgische viering in de katholieke kerk ter ere van Jezus, Maria en Jozef. Het feest wordt gevierd op de zondag onder het kerstoctaaf, of wanneer er geen zondag onder het kerstoctaaf valt, op 30 december.

Wij vieren vandaag geen bepaald mysterie uit het leven van Jezus, maar wij herdenken – nog in het licht van Kerstmis – de kinderjaren van de mensgeworden Verlosser, die Hij in het verborgene doorbracht met de heiligen Maria en Jozef in het heilig Huisgezin te Nazareth.

Hoewel er ook belangrijke feestdagen zijn die zijn gewijd aan elk lid van de Heilige Familie - Jezus, Maria en Jozef -, herdenkt het Feest van de Heilige Familie hun leven samen, en de viering richt zich op het religieuze gezinsleven. Vanwege de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte wordt door de Kopten van oudsher een feest voor de Heilige Familie gevierd. In het westerse christendom ontstond echter pas in de 17e eeuw een cultus van verering van de Heilige Familie als groep, in plaats van als individuen, en deze werd pas officieel erkend toen de feestdag formeel werd ingesteld in 1921 onder paus Benedictus XV. Oorspronkelijk gevierd op de zondag na Driekoningen (6 januari), werd het feest van de Heilige Familie in 1969 verplaatst naar de zondag na Kerstmis, waardoor het binnen de kersttijd viel.

Gebed tot de Heilige Familie

 

Heilige Familie

Jezus, Maria en Jozef,
in U overwegen wij
de schittering van de ware liefde
tot U richten we ons vol vertrouwen.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van verbondenheid en cenakels van gebed,
waarachtige scholen van het Evangelie
en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth,
zorg dat er in de gezinnen nooit meer sprake is
van geweld, geslotenheid en verdeeldheid.
Dat wie gekwetst of beschaamd zijn
snel troost en genezing mogen kennen.

Jezus, Maria en Jozef,
hoor ons, verhoor ons gebed.