Doopsel van Jezus

Feestdag: 7 januari 2024

Het is ongeveer zes maanden geleden dat Johannes de Doper met zijn prediking is begonnen. Jezus, die nu zo’n 30 jaar oud is, zoekt hem op bij de rivier de Jordaan. Jezus wil door hem gedoopt worden.

Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" Jezus antwoordde hem: "Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet hij hem
toe.
In de doop is Jezus één met Zijn volk. De doop die Jezus ontvangt, is geen andere doop dan die het volk ontvangt. De doop van Jezus is zoals gezegd, zijn eerste bewuste daad.

Jezus wilde gedoopt worden. Net als al die andere eenvoudige mensen uit het volk die in grote getale toestromen, de armen en de verschoppelingen van de toenmalige maatschappij.

 

Doopplaats van Jezus (Jordaan)