De Heilige Communie

Mijn vrouw Joke Rieken, toen zij 6 jaar oud was.

 

De eerste heilige communie is in de Rooms-Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid, dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie.

Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind, de communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven.

De Eerste Communie is een belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van kinderen. Paus Fransicus zegt over het ontvangen van de communie: “Het is Christus die in werkelijkheid naar ons toekomt om ons in Zich op te nemen. Het gaat om een ontmoeting met Jezus!

Gebed bij een eerste Communie

Heer Jezus. op de dag
dat ik mijn eerste Communie mocht doen,
bent U voor het eerst bij mij gekomen.
Het was een hele fijne dag.
Er waren veel mensen
en die brachten allemaal iets mee.
Maar het mooiste kado heb ik van U gekregen.
U hebt Uzelf aan mij gegeven,
en wilt altijd bij mij zijn.
U bent de beste Vriend die iemand kan hebben!
Iedere keer als ik te Communie ga,
komt U weer in mijn hart bij mij.
Help mij daar steeds aan te denken,
en er dankbaar voor te zijn.
Doe ook zo met hen die U vandaag
voor het eerst gaan ontvangen.
Amen.