De Glorievolle Geheimen

 

(zondag en woensdag)

1e Glorievolle Geheim
De Verrijzenis

De engel zei tegen de twee vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd is; maar Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan, zoals Hij beloofd had". 
Mattheüs 28, 5-6

Boodschap van het Geheim: Geloof

 

2e Glorievolle Geheim

De Hemelvaart van Onze Heer

Toen nam Jezus hen mee naar Bethanië. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel.
Lukas 24, 50-51

Boodschap van het Geheim: Hoop

 

3e Glorievolle Geheim
De Uitstorting van de Heilige Geest

Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij waren allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken; woorden die de Heilige Geest hun ingaf. 
Handelingen 2, 3-4

Boodschap van het Geheim:
Liefde voor God - Vuur voor God

 

4e Glorievolle Geheim

De Hemelvaart van Maria

Dat je gezegend mag zijn, mijn dochter, boven bij God, boven alle vrouwen op aarde, en dat de Here God gezegend moge zijn, de Schepper van Hemel en Aarde. 
Judit 13,18

Boodschap van het Geheim: Genade voor een Heilige dood

 

5e Glorievolle Geheim

De kroning van Maria in de Hemel

Er was in de Hemel iets heel opmerkelijks te zien: Een vrouw, die met de zon bekleed was, de maan onder Haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg". 
Openbaring 12, 1

Boodschap van het Geheim: Geloof in Maria's voorspraak - Grotere liefde voor Maria