De Geheimen van het Licht

(donderdag)

In een recente apostolische brief: "Rosarium Virginis Mariae" heeft Paus Johannes-Paulus II vijf nieuwe geheimen geintroduceerd:De Geheimen van het Licht. Hij heeft dit jaar (tot aan oktober 2003) uitgeroepen tot "Jaar van de Rozenkrans" (De Rozenkrans van de Maagd Maria)

Paus Johannes-Paulus II heeft een vierde reeks geheimen toevoegde aan de Rozenkrans. Naast de Blijde, Glorievolle en Droevige Geheimen heeft hij 5 "Geheimen van het Licht" toegevoegd, die op de donderdag overwogen kunnen worden. Bij ieder 'tientje' (tien keer het bidden van een "Wees Gegroet") wordt zo'n geheim overwogen. Het schema is nu geworden:

De Paus hoopt dat dit gebed overgedragen wordt op de jongeren als een gebed voor vrede en voor het gezin. Door dit Mariale gebed kunnen we ons het leven van Christus herinneren en kunnen we Christus leren kennen.

 

1e Geheim van het Licht
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

Uit de Hemel klonk een stem: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb".

Mattheüs 3:17

2e Geheim van het Licht
Jezus doet het eerste wonder op de bruiloft
van Kana

Dit eerste wonder verrichtte Jezus te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zo zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Johannes 2:11

3e Geheim van het Licht
Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept
op tot bekering

De tijd is gekomen, het Koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in het Evangelie.

Marcus 1:15

4e Geheim van het Licht
Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor

Daar kreeg hij voor hun ogen een andere gedaante: zijn aangezicht schitterde als de zon, zijn klederen werden wit als het licht.

Mattheüs 17:2

5e Geheim van het Licht
Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de
Eucharistie in

Terwijl zij aten, nam Jezus het brood, sprak er Zijn zegen over uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: "Neemt en eet; dit is mijn lichaam".

Mattheüs 26:26