De Droevige Geheimen

 

(dinsdag en vrijdag)

1e Droevige Geheim
De Doodstrijd van Jezus

Diezelfde avond ging Jezus met hen naar Gethsmani, een tuin op de Olijfberg. "Blijf hier zitten", zei Hij tegen hen. "Ik ga wat verderop om te bidden". "Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan". 
Mattheüs 26: 36-39

Boodschap van het Geheim: Spijt van Zonde - Berouw

 

2e Droevige Geheim
De Geseling

De mensen schreeuwden: "Laat de straf voor Zijn bloed maar op ons en onze kinderen neerkomen". Pilatus gaf opdracht Barabbas vrij te laten. Hij liet Jezus met een zweep afranselen en daarna wegbrengen om gekruisigd te worden.
Mattheüs 27, 25-26

Boodschap van het Geheim: Zuiverheid- Kastijding

 

3e Droevige Geheim
De Doornenkroning

Ze rukten Hem de kleren van het lijf en deden Hem een rode mantel om. Zij maakten een kroon van takken, waar doornen aanzaten en zetten die op Zijn Hoofd en bespotten Hem.
Mattheüs 27, 28-29

Boodschap van het Geheim: Moed

 

4e Droevige Geheim
De Kruisweg

Zij namen Jezus mee naar een plaats buiten de stad. Die plaats heette "de Schedelplaats" of in het Hebreeuws "Golgotha". Jezus droeg zelf Zijn kruis. Daar aangekomen sloegen zij Hem aan het kruis, samen met twee anderen, de één links en de ander rechts van Hem
Johannes 19, 17-18

Boodschap van het Geheim: Geduld

 

5e Droevige Geheim
De dood van Jezus op het Kruis

Het zonlicht was weg. Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden. Op dat moment riep Jezus: "Vader, ik vertrouw mijn geest aan U toe!" En met die woorden blies Hij Zijn laatste adem uit.
Lukas 23, 45-46

Boodschap van het Geheim: Volharding