De Blijde Geheimen

(maandag en zaterdag)

1e Blijde Geheim - De Boodschap

De engel zei tot Maria: "U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal Zoon van de Allerhoogste God worden genoemd".
Lukas 1, 31-32

Boodschap van het geheim:
Nederigheid

2e Blijde Geheim - Het Bezoek

"U bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Gezegend is zij, die geloofde, dat God zou doen wat Hij zei".
Lukas 1, 42 & 45

Boodschap van het Geheim:
Naastenliefde - Liefdadigheid

3e Blijde Geheim - De geboorte van Jezus

Toen Maria en Jozef in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe.
Lukas 2, 6-7

Boodschap van het Geheim:
Armoede - Liefde aan God

4e Blijde Geheim - De opdracht in de Tempel

Na de bevalling was Maria volgens de wet van Mozes veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, brachten Maria en Jozef Jezus naar Jeruzalem om het kind aan God op te dragen.
Lukas 2, 22

Boodschap van het Geheim:
Gehoorzaamheid - Opoffering

5e Blijde Geheim - Teruggevonden in de Tempel

 

Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de Tempel tussen de godsdienstleraars en was heel serieus met hen aan het praten. Iedereen die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn verstand en Zijn uitspraken.
Lukas 2, 46-47

Boodschap van het geheim:
Vreugde in het vinden van Jezus - IJver voor God