De Belofte aan Jezus

Er was eens een man, die leefde een vrij normaal leven. Hij dacht, dat hij een goed mens was, maar hij liet zeker niet over zich lopen. Op zekere dag raakte God zijn hart en de man aanvaardde Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser. De man was zo dolblij met zijn nieuwe gevoel, dat hij de Heer beloofde, dat hij iedereen, die hij ontmoette, zou vertellen over Jezus en ten minste 100 mensen zou bekeren.

Maar de man constateerde al snel, dat het niet eenvoudig was om mensen naar Christus te leiden. De meeste van zijn vrienden dachten dat hij gek was en in korte tijd distantieerde iedereen zich van hem. De man gaf de moed een aantal keer bijna op, maar hij bleef het Goede Nieuws vertellen. Het veranderde zijn leven en vervulde hem met vrede en geluk.

Toen overleed de man.

De man bevond zich in een kamer. Alle goede en slechte dingen, die hij in zijn leven had gedaan, passeerden in een flits de revue.

Dan zag hij zichzelf in een visioen. De periode, dat Jezus in zijn leven kwam en dat hij Hem op zijn knieën beloofde Zijn Leer te verspreiden en ten minste 100 mensen zou bekeren.

De man viel op zijn knieën en huilde.

Toen stond Jezus voor de man en zei tegenh hem: "Sta op mijn kind en vertel me waarom je huilt?" De man antwoordde: "Heer, ik heb vreselijke dingen in mijn leven gedaan en ik heb zelfs gelogen." De Heer keek verbaasd en vroeg de man: "Wanneer heb je tegen Mij gelogen?" "Ik beloofde u dat ik 100 mensen zou bekeren, Heer, en ook al probeerde ik met al mijn macht, ik kon geen enkele persoon tot u brengen. Ik brak mijn belofte aan U en dus loog ik tegen U".

Toen glimlachte Jezus naar de man en veegde de tranen uit diens ogen. "Mijn kind, je hebt je belofte aan Mij niet gebroken." De man zei: "Maar Heer, ik leidde geen enkele persoon naar U! " Jezus antwoordde: "Mijn kind, herinner jij je de tijd in het restaurant, waar je een gebed uitsprak voor je eten en Mij dankte? Nu, er zat een vrouw in hetzelfde restaurant. Die dame was overladen met zonde en hoewel ik haar verschillende malen heb trachten te bereiken, negeerde ze Mij. Ze wilde naar huis gaan om zichzelf van het leven te beroven. Ze was ook van plan haar kinderen om het leven te brengen. Maar deze dame zag jou bidden en dat brak haar hart. Er opende een deur in haar hart en ze liet Mij binnen.

De dame ging naar huis en in plaats van de beëindiging van haar leven en dat van haar kinderen, aanvaardde ze Mij en vroeg Mij om de controle over haar leven. Deze vrouw vond haar geloof en ze toonde het aan een iedereen, die ze kende, met inbegrip van haar kinderen, en toen haar kinderen zo ver waren, vroegen ze mij ook om de controle over hun leven. Een van de kinderen is opgegroeid tot een krachtige evangelist en leidde velen naar Mij. Dus mijn kind, wees blij. Je hebt je belofte gehouden. Je kleine maar standvastige geloofsovertuiging en doorzettingsvermogen hebben geen 100, maar 100.000 mensen tot Mij gebracht. "

De man was dolblij, maar toch voelde hij zich schuldig. "Mijn Heer", zei hij, "Wat is er met al die andere slechte dingen die ik heb gedaan?" Jezus glimlachte en zei: "Maak je daar geen zorgen over, die prijs betaalde ik voor jou aan het Kruis. Je ziet, wij hebben beiden onze beloften gehouden. "